Nieuws

Op 31 mei is het 'Werelddag zonder Tabak'. Het thema van de werelddag is taxatie. In België kende de verkoop van roltabak in 2013 een recordhoogte. Een gerolde sigaret is in ons land tot vier maal goedkoper dan een gewone sigaret. Daardoor schakelden de laatste jaren rokers vaker over naar roltabak, ook jonge rokers. In 2013 waren er 850.000 rokers van roltabak tegenover 500.000 in 2012. Roltabak is ook zeer schadelijk voor de gezondheid, maar toch minder gereglementeerd dan gewone sigaretten.

 

Lees verder

Binnenkort krijgen ex-kankerpatiënten dankzij een nieuw Koninklijk Besluit een betere toegang tot een schuldsaldoverzekering. De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK), die al jaren een gegarandeerde toegang vraagt tot een basispakket van verzekeringen, juicht dit toe, maar dringt aan op een grondige evaluatie. Verzekeraars zijn immers nog altijd niet verplicht een schuldsaldoverzekering aan te bieden, en de plicht om dit te motiveren kan wel eens de achilleshiel worden van het nieuwe KB. Via het Kankermeldpunt wil de VLK alvast een goed zicht krijgen op overblijvende knelpunten.

Lees verder

Binnenkort krijgen ex-kankerpatiënten dankzij een nieuw Koninklijk Besluit een betere toegang tot een schuldsaldoverzekering. De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK), die al jaren een gegarandeerde toegang vraagt tot een basispakket van verzekeringen, juicht dit toe, maar dringt aan op een grondige evaluatie. Verzekeraars zijn immers nog altijd niet verplicht een schuldsaldoverzekering aan te bieden, en de plicht om dit te motiveren kan wel eens de achilleshiel worden van het nieuwe KB. Via het Kankermeldpunt wil de VLK alvast een goed zicht krijgen op overblijvende knelpunten.

Lees verder

Maar liefst 685 vrouwen reageerden op de oproep van de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) eind maart om de kosten van een borstreconstructie met eigen weefsel te melden. Uit de analyse van de reacties blijkt dat vrouwen een belangrijk deel van de ingreep uit eigen zak moeten betalen: gemiddeld 2620 euro voor de reconstructie van één borst. De VLK vroeg de Vlaamse partijvoorzitters dan ook om voor een oplossing te zorgen. De voorzitters van CD&V, Groen, Open Vld en sp.a zegden alvast hun steun toe.

Lees verder

Patiënten hebben het recht een geïnformeerde keuze te maken. Dit patiëntenrecht wordt in ons land al jaren met de voeten getreden bij de keuze van een ziekenhuis. Het is voor de patiënt immers een raadsel op welke gebieden een ziekenhuis goed, matig of ondermaats presteert. Samen met meer dan 36.300 burgers, die de petitie van Test-Aankoop ondertekenden, eisen de consumentenorganisatie en de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) dat álle ziekenhuizen hun kwaliteit van zorg meten en dat de overheden álle resultaten publiek maken op een centrale website. Test-Aankoop schreef alle betrokken ministers aan om deze eis kracht bij te zetten en overhandigt hen vandaag zijn petitie.

Lees verder

De Juristenkrant publiceert vandaag een artikel over een opmerkelijk vonnis. De arbeidsrechtbank in Turnhout vraagt aan het Grondwettelijk Hof of het verbod om te roken op het werk ook moet gelden in de privéruimtes van een gesloten asielcentrum. Momenteel voorziet de wet de mogelijkheid om in private ruimtes van dergelijke instellingen te roken. De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) is opgetogen over het vonnis en hoopt dat het Hof zal oordelen dat deze uitzondering een discriminatie is van de werknemers in deze instellingen en dus in strijd met de Grondwet. Tabaksrook is op deze plaatsen niet minder schadelijk dan op andere werkplekken, stelt de VLK.

Lees verder

Childproof – een interdisciplinair forum van 6 wetenschappers en 15 maatschappelijke organisaties, waaronder de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) – vraagt de overheid om kinderen en andere kwetsbare groepen beter te beschermen tegen de negatieve gezondheidsimpact van verkeersverontreiniging. Wetenschappelijk onderzoek maakt immers duidelijk dat kinderen extra kwetsbaar zijn voor luchtverontreining en de gevolgen hiervan hun leven lang meedragen.

 

Lees verder

Moet ik mij laten testen op prostaatkanker? Het is een vraag die vele mannen vanaf de leeftijd van 55 jaar zich stellen, zelfs zonder specifieke klachten. Daarom ontwikkelden LUCAS KU Leuven in opdracht van de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK), en het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) elk een hulpmiddel om hen goed geïnformeerd een beslissing te helpen nemen. Het ene (LUCAS & VLK) is bedoeld voor de patiënt zelf, het andere (KCE) om door de arts gebruikt te worden tijdens de consultatie.

Lees verder

Vandaag staat in een aantal kranten een opiniestuk van de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK), de Stichting tegen Kanker en de centra voor kankeropsporing over de borstkankerscreening, d.i. het tweejaarlijkse preventieve onderzoek naar borstkanker in ons land bij vrouwen tussen 50 en 69 jaar.


 

Lees verder

De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) roept de overheid op om haar strijd tegen fijn stof dringend op te voeren. Ze doet dat nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gisteren bekendmaakte dat het luchtvervuiling en fijn stof als kankerverwekkend voor de mens beschouwt. Vlaanderen kampt gemiddeld met de hoogste graad van luchtverontreiniging door fijn stof in West-Europa.

Lees verder

Pagina's

Abonneren op Nieuws

Help mee

Doe een gift!