Nieuws

Het systeem van ‘deeltijdse arbeid met toelating van de adviserend geneesheer’ kan veel soepeler worden toegepast dan dat vandaag gebeurt. Het systeem laat toe het werk gedeeltelijk te hervatten na een periode van ziekte, maar veel adviserend geneesheren laten enkel 50% werkhervatting toe, terwijl wettelijk ook 60%, 70%, 80% en 90% arbeidstijd kan. De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) roept de adviserend geneesheren op het systeem flexibeler toe te passen en geleidelijker opbouwen mogelijk te maken. Dat is erg belangrijk voor de re-integratie van mensen met kanker, zo blijkt uit getuigenissen van (ex-)kankerpatiënten die de VLK verzamelde.

Lees verder

Op 26 november organiseerde het Kankercentrum* een symposium over de evaluatie van het Nationaal Kankerplan (NKP), het meerjarenplan van minister Onkelinx uit 2008. De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) presenteerde er samen met de Stichting tegen Kanker (STK) haar visie op het Kankerplan. De VLK is tevreden met de resultaten van het plan, maar er liggen tegelijkertijd nog heel wat uitdagingen om tot een optimaal preventiebeleid te komen en patiënten het recht op de beste zorg te garanderen.

Lees verder

De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) roept op tot voorzichtigheid wat betreft PSA-tests, de meest gebruikte vorm van screening voor prostaatkanker. Deze screening is in de actualiteit door Movember, een internationale actie die mannen oproept hun snor te laten groeien om aandacht te vragen voor onderzoek naar prostaatkanker en vroege detectie te promoten. Een sympathieke en goedbedoelde actie, maar helaas niet zonder gevaar.

 

Lees verder

Wie na kanker opnieuw aan het werk gaat, loopt het risico om ontslagen te worden’. Dat is een van de opmerkelijke conclusies die de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) trekt uit de vele reacties van (ex-)patiënten die ze kreeg op haar campagne ‘Werken na Kanker’. De VLK overhandigde minister van Werk Monica De Coninck vandaag een dossier op basis van die getuigenissen en vroeg om de knelpunten rond werken na kanker op te lossen. De minister engageerde zich om een rondetafelconferentie samen te roepen met alle betrokken instanties die voor een vlottere werkhervatting kunnen zorgen.

Lees verder

Stel je voor: je krijgt kanker. Negen maanden ben je out, maar dan mag je weer aan het werk. Eindelijk een kans om de ziekte uit je hoofd te zetten, om weer onder de mensen te komen, je nuttig te voelen. Je herademt. Tot blijkt dat je ontslagbrief klaar ligt. Dat je je zaak moet sluiten omdat je het fysiek niet meer aankunt. Dat je werkgever je niet vanuit de stoffige fabriekshal (door je arts verboden terrein) naar een andere werkplek wil verplaatsen. Dat hij je niet deeltijds kan laten beginnen voor een tijdje. Na je kanker begint helaas een nieuw gevecht, om werk dit keer.
Voor de Vlaamse Liga tegen Kanker kan dit niet. De organisatie lanceert een mediacampagne om de problemen rond werkhervatting na kanker in kaart te brengen. Ze roept (ex-)patiënten op hun verhaal te vertellen op www.werkennakanker.be of op 078/150.151.

Lees verder

De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) publiceerde zopas een rapport over het klinisch kankeronderzoek in Vlaanderen. Op basis van de resultaten uit het rapport pleit ze voor een betere organisatie van klinische studies. Dat kan onder andere door een organisatie op te richten die o.a. het vele administratieve werk en de rekrutering van patiënten voor klinische studies op zich neemt. De Vlaamse universitaire ziekenhuizen steunen de voorstellen van de VLK.

Lees verder

Sinds de invoering van het rookverbod op de werkvloer in 2006 zijn er in Vlaanderen jaarlijks ruim 400 (10 procent) minder doden door een hartinfarct. In opdracht van de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) becijferde de Universiteit Hasselt voor het eerst de gezondheidswinst van dat rookverbod. Het is nog te vroeg om ook de invloed van het rookverbod in cafés te becijferen maar de onderzoekers zijn ervan overtuigd dat de winst voor de volksgezondheid zich zal doorzetten.

Eén jaar na de invoering blijkt de overgrote meerderheid van de bevolking voorstander te zijn van rookvrije cafés. Dat is zeer goed nieuws, zegt de VLK, maar de naleving van het rookverbod kan nog beter. De VLK roept daarom minister van Volksgezondheid Onkelinx op om maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat het rookverbod in cafés nog meer gezondheidswinst oplevert.

Lees verder

Vijf jaar nadat REACH van kracht werd, evalueerde de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) de uitvoering van deze Europese wetgeving inzake chemische stoffen en het beleid op het vlak van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De afgelopen jaren zijn belangrijke stappen vooruit gezet, zegt de VLK, maar striktere maatregelen zijn nodig om het recht op een gezonde leefomgeving te garanderen.

Lees verder

De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) vindt het geen goed idee dat het stadsbestuur van Blankenberge horecazaken betoelaagt voor het inrichten van een rokersruimte. Het is de taak van de overheid om de volksgezondheid te beschermen en het roken te ontmoedigen. Door rokersruimten te betoelagen met gemeenschapsgeld doet het stadsbestuur van Blankenberge net het tegenovergestelde.

Lees verder

Het federale kernkabinet verhoogt de prijs van een pakje sigaretten en een pakje roltabak met 10 cent. Volgens minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) heeft de regering daarmee een bijzondere inspanning geleverd in het kader van de budgetcontrole. ‘De prijsstijging zal de staat 30 miljoen euro nieuwe inkomsten opleveren en wie rookt zal zich misschien beter afvragen of hij niet beter stopt', aldus de minister. De VLK vindt de maatregel een slag in het water.

Lees verder

Pagina's

Abonneren op Nieuws

Help mee

Doe een gift!