Nieuws

In een tv-spot stelt de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) dat roken in het bijzijn van kinderen eigenlijk mishandeling is. De Jury voor Ethische Praktijken (JEP) behandelde drie klachten over deze spot en formuleerde een advies. De VLK reageert.

Lees verder

Roken in het bijzijn van kinderen is mishandeling. Dat stelt de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) vandaag in een opiniestuk in De Standaard.

Lees verder

Onder het motto 'Kanker maakt arm' voerde de VLK een week lang actie voor een betere financiële bescherming van kankerpatiënten. Uit een analyse van de aanvragen bij het Kankerfonds van de VLK was gebleken dat bijna de helft van de gezinnen die een uitkering krijgen van het fonds het moet rooien met een inkomen onder de armoedegrens. Ook mensen die er normaal gezien in slagen rond te komen, belanden door kanker vaak in de armoede.

Lees verder

Kanker maakt arm. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK). Het gaat niet alleen om mensen die al met financiële problemen kampten voor ze ziek werden. Ook mensen die er normaal gezien in slagen rond te komen, belanden door kanker vaak in de armoede. Hun inkomen, of het vervangingsinkomen waar ze voor lange tijd op terugvallen, volstaat niet langer om de soms hoog oplopende ziektekosten te betalen. De sociale zekerheid biedt voor deze mensen onvoldoende bescherming. Voor de VLK kan het niet dat mensen door kanker in financiële problemen komen. Onder het motto 'Kanker maakt arm' voert ze daarom actie voor hogere uitkeringen en een beperking van de ziektekosten.

 

Lees verder

De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) is erg tevreden over het algemeen rookverbod dat morgen van kracht wordt in de horeca. "We boeken hiermee een enorme gezondheidswinst. Op korte termijn zal het rookverbod op publieke plaatsen jaarlijks 1000 sterfgevallen door hartinfarcten vermijden. Op lange termijn zal deze maatregel ook het aantal longkankers gevoelig terugdringen. Bovendien zal het rookverbod veel jongeren van de sigaret houden", zegt de Liga.

Lees verder

Het Grondwettelijk Hof heeft de uitzonderingen op het rookverbod in de horeca ongrondwettelijk verklaard. Dit betekent dat er vanaf 1 juli een algemeen rookverbod geldt in de horeca. De Vlaamse Liga tegen Kanker, die de zaak voor het Grondwettelijk Hof bracht, is erg tevreden met deze beslissing.

Lees verder

In 2010 zijn er in België 940 miljoen meer sigaretten verkocht dan in 2009. Roken is in ons land nog te goedkoop. De VLK vraagt daarom een prijsstijging van minstens 10% in een keer, een totaal reclameverbod en een strengere reglementering van de verkoop.

Lees verder

De Vlaamse Liga tegen Kanker evalueerde vijf jaar Vlaams en Belgisch tabaksbeleid. De resultaten zijn teleurstellend.

Lees verder

De VLK dreigt ermee naar het Grondwettelijk Hof te stappen tegen de rookwetgeving die de Kamer deze week wil goedkeuren. De organisatie heeft al een raadsman onder de arm genomen. Ze is ervan overtuigd dat de wet het gelijkheidsbeginsel schendt, zowel voor het personeel als de klanten van verschillende soorten horecazaken.

De wetgever slaagt  er evenmin in het recht op gezondheid van een deel van zijn bevolking te garanderen. Daarom  overweegt de VLK de nietigverklaring te eisen. Voor haar is de enige aanvaardbare regelgeving een algemeen rookverbod in de horeca, dat ten laatste ingaat op 1 januari 2012.

Lees verder

De Senaat heeft gisteren de uitbreiding van het rookverbod in de horecasector goedgekeurd. Hierdoor wordt roken vanaf 1 januari 2012 verboden in alle horecazaken.

Lees verder

Pagina's

Abonneren op Nieuws

Help mee

Doe een gift!