De rol van de patiëntencommissie

De stem van de kankerpatiënt

Kom op tegen Kanker is een niet-gouvernementele organisatie die opkomt voor de rechten van de kankerpatiënt en wil aan kankerpatiënten de kans geven om hun stem te laten horen. Zij weten als geen ander hoe het is om te leven met én ook na kanker en zij weten vooral waar er nog ruimte is voor verbetering.

Kom op tegen Kanker wil samen met patiënten streven naar de beste zorg voor elke kankerpatiënt. Sinds enkele jaren maken patiënten deel uit van onze werking en Kom op tegen Kanker wil nu ook gebruik maken van de expertise van patiënten bij de beoordeling van biomedische onderzoeksprojecten. De expertise van (ex-)kankerpatiënten wordt ingeschakeld om te garanderen dat de onderzoeken een directe meerwaarde opleveren voor kankerpatiënten.

Patiënten zijn in staat om, vanuit hun persoonlijke ervaringen, met een andere blik naar wetenschappelijk onderzoek te kijken. Door het oprichten van een patiëntencommissie willen wij onderzoekers stimuleren om doelgericht onderzoek uit te voeren waarbij de patiënt centraal staat.

De projectaanvragen worden dus vanaf nu door twee commissies beoordeeld, namelijk door de biomedische commissie en de patiëntencommissie.

"Onderzoek kan nog altijd veel patiëntgerichter. Tot op vandaag focust de geneeskunde hoofdzakelijk op levensverwachting, terwijl de levenskwaliteit van de kankerpatiënt minstens even belangrijk is." (Lia)

"Projecten zal ik niet als Catherine beoordelen, maar als  patiënt. Ik stel mezelf steeds de vraag: hoe sta ik er als patiënt tegenover?" (Catherine)

PERSBERICHT 18 april 2017

Op de Europese dag van de rechten van de patiënt maakt Kom op tegen Kanker bekend dat (ex-)patiënten voortaan betrokken worden bij het onderzoek waarin het jaarlijks miljoenen investeert.
De expertise van (ex-)kankerpatiënten wordt ingeschakeld om te garanderen dat de onderzoeken een directe meerwaarde opleveren voor kankerpatiënten.
Patiënten betrekken bij onderzoek kan veel verder gaan dan louter deelnemen aan klinische studies. Daarom geeft Kom op tegen Kanker voortaan de kans aan kankerpatiënten om biomedisch kankeronderzoek in Vlaanderen te beoordelen. ‘Het is erg verrijkend dat patiënten vanuit hun persoonlijke ervaringen naar de wetenschap kijken’, zegt Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker.

Dat bevestigt Filip Luypaert, voorzitter van de patiëntencommissie: ‘Die ervaring met kanker heb ik nooit gewild, maar nu ik ze heb, wil ik er iets positiefs mee doen. Die expertise delen in de patiëntencommissie is daarop het perfecte antwoord.’

Uniek in België
‘Het is bovendien behoorlijk uniek in België, zeker als het over zo’n bedrag gaat (bijna 17 miljoen euro in 2016 nvdr.)’, vertelt Marc Michils. ‘In het buitenland heb je wel al een paar voorbeelden. Denk aan de patiëntenadviescommissie van het Nederlandse KWF of Consumer review Panel van Cancer Council Australia.’

‘Tot hiertoe beoordeelden alleen nationale en internationale kankerexperts in onze biomedische commissie in welke onderzoeken Kom op tegen Kanker investeert. Daar komt dus voortaan het advies van onze patiëntencommissie bij. Die bevindingen worden teruggekoppeld naar de onderzoekers. En indien nodig vragen we aanpassingen te doen zodat biomedische onderzoeken patiëntgerichter worden.’

In alle vrijheid
‘We willen niet langer over, maar mét patiënten spreken. Bovendien willen we onderzoekers, artsen en professoren stimuleren om patiënten te betrekken vóór de start van hun onderzoek. Want wie weet beter dan de patiënt zelf hoe het is om te leven met en ook na kanker?’

Filip Luypaert: ‘Voor de commissie is het vooral belangrijk dat onderzoek directe en concrete voordelen voor patiënten oplevert. Dat bijvoorbeeld niet alleen de levensverwachting verbetert, maar ook de levenskwaliteit van de patiënten.’

Kom op tegen Kanker wil patiënten vooral zelf in alle vrijheid laten nadenken over onderzoek. Zo bepalen de patiënten mee de criteria waaraan een onderzoek moet voldoen alvorens het patiëntgericht is. Misschien denken patiënten heel anders over patiëntgerichtheid.

De patiëntencommissie bestaat in totaal uit 20 leden met heel uiteenlopende profielen: (ex-)kankerpatiënten, naasten van (ex-)kankerpatiënten … De commissie werd opgericht in 2016 en komt vier à vijf keer per jaar samen. Alle biomedische projecten die in 2016 werden ingediend bij Kom op tegen Kanker, zijn al besproken en beoordeeld door de commissie. De leden namen de projecten voor ze samenkwamen door, bespraken ze op de vergadering en gaven nadien individueel hun definitieve score en motivatie door. Die definitieve rangschikking en motivatie werd uiteindelijk aan de biomedische commissie doorgegeven. Met hun kritisch oog hebben ze aangetoond een grote meerwaarde te zijn.

"Kom op tegen Kanker zou niet staan waar we nu staan zonder de steun van zoveel donateurs. Ik wil erop toezien dat het geld van de donateurs goed wordt besteed." (Micheline)

Concreet verloop van de beoordeling

  • In een eerste fase zal de biomedische commissie bepalen in welke mate het onderzoek past binnen de oproep, voldaan is aan de criteria voor financiering en het onderzoek voldoende patiëntgericht is. De projecten die voldoen aan deze voorwaarden zullen geselecteerd worden voor verdere evaluatie.
  • De geselecteerde projecten zullen vervolgens naar externe referees -met expertise binnen het specifieke domein van het project- uitgestuurd worden. De bevindingen worden anoniem aan de aanvragers bezorgd, waardoor zijn op hun beurt de kans krijgen om te reageren op de commentaren van de externe referees. De bevindingen van de referees worden samen met de feedback van de aanvragers aan de leden van de biomedische commissie bezorgd. 
  • Tijdens de beoordeling van de projecten door de externe referees zullen de door de biomedische commissie geselecteerde aanvragen door de patiëntencommissie gelezen worden en meer in detail beoordeeld worden op basis van de patiëntgerichtheid van het onderzoek.
  • De scores per criteria, rekening houdend met de specifieke weging, worden samen opgeteld en herleid tot een finale score op 10. De beoordeling van de patiëntgerichtheid door de patiëntencommissie staat gelijk aan 30% in de totale beoordeling van de projecten.
  • In een laatste fase zullen ook alle leden van de biomedische commissie de projectaanvragen beoordelen. Deze beoordeling staat gelijk aan 70% in de totale beoordeling. De totale beoordeling van beide commissies resulteert in een finale rangschikking van de projecten, waaruit de biomedische commissie een advies ter financiering formuleert dat ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur wordt voorgelegd.
     

Indien u meer informatie wenst over de aanvraagprocedure betreffende de patiëntencommissie mag u steeds contact opnemen met Ine Doperé ine.dopere@komoptegenkanker.be, 02 227 69 64.

"Met mijn 23 jaar ben ik het jongste lid van de patiëntencommissie en hoop ik een jonge en frisse inbreng te hebben bij de beoordeling van de projecten. Op deze manier wil ik graag iets teruggeven en helpen in het geheel van de ziektebestrijding." (Pieter-Jan)

Help mee

Doe een gift!