Adaptieve beeldvormingsgeleide intensiteitsgemoduleerde radiotherapie voor hoofd- en halskanker in gereduceerde halsklierregio's: een multicentrische gerandomiseerde studie

Biomedisch

Onderzoek

Project partners:
UZGent
UZ Leuven
Van 01 oktober 2011 tot 30 september 2015
€ 300.000Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
De meeste patiënten met hoofd- en halskanker worden gediagnosticeerd in een lokaal gevorderd stadium. De curatiekans met moderne radio(chemo)therapie bedraagt 50-60%. Tijdens de radiotherapie ontstaan zware slikproblemen (dysfagie) in 30-40% van de patiënten. De ‘acute’ dysfagie verdwijnt bij de meeste patiënten in de weken na de radio(chemo)therapie. Meer gevreesd zijn de zware ‘chronische’ bijwerkingen, zoals chronische dysfagie, halsfibrose, in mindere mate neuropatische pijnen en (zelden) het afsterven van slijmvliezen, bot of kraakbeen. Zware chronische bijwerkingen treden op in 30-50% van de patiënten, zijn irreversibel, hebben neiging om progressief te verergeren en kunnen aanleiding geven tot levensbedreigende complicaties zoals longinfectie door verslikking of arteriële bloedingen. Dit project beoogt het verminderen van de acute en chronische bijwerkingen door wijzigingen in de radiotherapiemethoden, namelijk het 1) aanpassen van de stralingsbundels aan de veranderingen die optreden tijdens de bestraling in tumor en omgevende weefsels en 2) het selectiever bestralen van de lymfeklierregio’s waarlangs tumorcellen zich kunnen verspreiden.

Help mee

Doe een gift!