Combinatie van doelgerichte therapie en chemotherapie bij acute lymfatische leukemie

Biomedisch

Onderzoek

Project promotor:
Jan Cools (KU Leuven)

Project partner:
Ugent
€ 625.000Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Acute lymfatische leukemie (ALL) is een agressieve leukemie die vooral voorkomt bij kinderen en jongvolwassenen. Met de meest recente chemotherapie is de overlevingskans voor deze patiënten verhoogd tot >80 % voor de kinderen en 60 % voor de volwassenen. Chemotherapie veroorzaakt echter veel nevenwerkingen, zowel op korte als op lange termijn. Bovendien hebben ALL-patiënten met herval een zeer slechte prognose. Onderzoek van de laatste tien jaar heeft veel nieuwe kennis gebracht, wat nieuwe mogelijkheden biedt voor doelgerichte therapie. Het is van groot belang om nieuwe doelgerichte therapieën te testen voor de behandeling van ALL, vooral voor die subgroepen met slechte prognose. Verschillende nieuwe geneesmiddelen zijn beschikbaar die werden ontwikkeld voor de behandeling van andere tumoren of andere ziekten en kunnen nu ook bij ALL getest worden. In dit project willen we deze nieuwe geneesmiddelen testen in combinatie met bestaande chemotherapie in preklinische modellen voor ALL. Daarom zullen we ALL-cellen van patiënten in het laboratorium opgroeien en behandelen met combinaties van gerichte therapie en chemotherapie, om zo combinaties te identificeren die doeltreffend zijn maar minder toxisch dan de huidige chemotherapie. Deze resultaten zullen bevestigd worden met experimenten in proefdieren, zodat dit ook in vivo kan getest worden. We hopen zo de therapie voor ALL-patiënten te verbeteren en minder toxisch te maken. Resultaten van deze preklinische studie kunnen de basis vormen voor het opzetten van klinische studies in ALL-patiënten.

Help mee

Doe een gift!