Combinatie van operatieve blaaswegname en externe radiotherapie bij patiënten met blaaskanker: een fase II studie.

Biomedisch

Onderzoek

Project promotor:
Valérie Fonteyne (Ugent)

Project partner:
Gasthuiszusters Antwerpen VZW
€ 405.000Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Invasieve blaastumoren komen vandaag de dag nog steeds frequent voor. De standaardbehandeling voor patiënten met een lokaal gevorderde invasieve blaastumor is heelkunde. Na deze zware ingreep zal nog steeds 1/3 van de patiënten een lokaal herval ontwikkelen. Een lokaal herval kan pijn veroorzaken; bovendien is de prognose na lokaal herval slecht, met een tweejaarsoverleving van slechts 11 %. Ondanks deze slechte resultaten wordt er vandaag de dag geen bijkomende behandeling aangeboden aan patiënten met een lokaal gevorderde blaaskanker. Postoperatieve chemotherapie heeft niet geleid tot betere klinische uitkomst. Enkele oude studies daarentegen hebben bewezen dat postoperatieve radiotherapie de ziektevrije overleving verbetert, maar ten koste van zware bijwerkingen. Deze behandeling werd dan ook verlaten. Met moderne radiotherapietechnieken is het risico op bijwerkingen beduidend lager. In deze studie zullen patiënten worden geselecteerd op basis van tumoruitbreiding en lymfeklierstatus. Patiënten die in aanmerking komen voor het protocol zullen in een eerste tijd een 18F-Choline PET-CT ondergaan om uitzaaiingen op te sporen. Enkel patiënten bij wie geen uitzaaiingen konden worden vastgesteld, kunnen deelnemen aan deze studie. In deze fase 2-studie zullen uiteindelijk 76 patiënten worden geïncludeerd. Een minimale dosis van 50 Gy zal worden gegeven ter hoogte van de pelviene klierregio’s ± blaasbed. Het primair doel van deze studie is het bijwerkingsprofiel van deze gecombineerde behandeling met moderne radiotherapietechnieken opnieuw te evalueren. Niet iedereen zal echter baat hebben bij deze potentieel toxische therapie. Tumorkenmerken en biomerkers zullen worden geëvalueerd binnen deze studie en er zal worden nagegaan of deze factoren een herval kunnen voorspellen. Wij hopen zo in staat te zijn om op basis van deze factoren, gecombineerd met beeldvorming, in de toekomst deze patiënten met een invasieve blaastumor te kunnen selecteren die wel degelijk baat hebben bij een gecombineerde agressieve lokale therapie.

Help mee

Doe een gift!