Combineren van metabole en genetische technieken voor onderzoek naar platinum-gebaseerd therapeutisch falen bij hooggradige ovarium kankers: van voorspelbaar profiel tot nieuwe therapeutische strategieën.

Biomedisch

Onderzoek

Project promotor:
Frederic Amant (KU Leuven)
Van 01 september 2015 tot 31 augustus 2019
€ 400.000Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Platinum-gebaseerde chemotherapie en chirurgie is de standaard behandeling voor patiënten met gevorderde hooggradige sereuze ovariumkanker. Platinum wordt echter gekenmerkt door de progressieve ontwikkeling van resistentie met herhaaldelijke tumor relaps en finaal therapeutisch falen. Platinum-resistentie vormt dan ook een groot klinisch en socio-economisch probleem in de behandeling van ovariumkanker en de ontwikkeling van nieuwe strategieën om dit te overwinnen is bijgevolg een prioriteit. Ondanks de grote vooruitgang op vlak van tumor profilering blijft de succesvolle integratie in de praktijk beperkt door het gebrek aan voorspelbare preklinische in vivo modellen. Enerzijds uit dit zich in een gebrek aan degelijke biomarkers die een voorspelling maken van de reactie van een bepaalde subgroep van patiënten op platinum-gebaseerde behandelingen en anderzijds het ontbreken van alternatieve doelgerichte therapieën voor deze groep van patiënten die hervallen. Dit bewijst de grote nood aan innovatieve en klinisch relevante studies opgezet om én het onderliggend moleculaire mechanisme te ontrafelen dat aan de basis ligt van het resistentie phenotype én het vertalen van deze resultaten in concrete klinische voordelen voor de patiënt. Het doel van dit projectvoorstel is cruciale factoren te definiëren in functie van de klinische reactie op een behandeling op basis van diepgaande en geïntegreerde genetische profilering en metabolomics van platinum-gevoelige, platinum-resistente en platinum-refractaire hooggradige sereuze ovariumkanker. Door het definiëren van een platinum-gevoelig profiel, wordt er getracht platinum-resistente biomarkers te identificeren die leiden tot een betere en meer betrouwbare patiënten stratificatie. Bovendien zullen nieuwe doelgerichte therapieën ontwikkeld en gevalideerd worden in klinisch relevante PDTX ovarium modellen. Ten laatste zullen alternatieve therapeutische strategieën ontworpen worden om platinum-resistentie te overwinnen en de gevoeligheid voor deze compound te herstellen door het opzetten van co-klinische trials en het simultaan monitoren van de respons bij de patiënt en de respectievelijk muismodellen. De vooruitstrevende ‘omics’ technologieën in combinatie met de klinisch relevante en voorspelbare PDTX modellen creëren een innovatieve meerwaarde en resulteren in betrouwbare en beter klinische uitkomsten.

Help mee

Doe een gift!