De rol van de HH signaalweg in acute lymfoblastische leukemie

Biomedisch

Onderzoek

Project partner:
KU Leuven
Van 01 januari 2014 tot 31 december 2016
€ 225.000Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
T-cel acute lymfatische leukemie (T-ALL) is een agressieve kanker van de T-cellen die voornamelijk bij kinderen voorkomt. Ondanks de goede respons op de huidige therapie, blijft het onderzoek naar nieuwe therapieën nodig, voornamelijk met het oog op de ontwikkeling van minder toxische behandelingen. In ons huidig onderzoek naar de oorzaken van T-ALL hebben we aanwijzingen bekomen dat de 'Hedgehog' signaalweg een rol zou kunnen spelen in de ontwikkeling van T-ALL. Deze signaalweg is reeds uitvoerig bestudeerd in de context van verschillende vaste tumoren, en er zijn ook al verschillende inhibitoren van deze signaalweg die getest worden in klinische trials. In dit project willen we nagaan of de 'Hedgehog' signaalweg inderdaad belangrijk is voor de ontwikkeling van T-ALL met behulp van muismodellen. Daarnaast willen we nagaan wat het effect is van de behandeling met inhibitoren van deze signaalweg op de leukemiecellen.

Help mee

Doe een gift!