De stagebegeleider als coach voor artsen-in-opleiding bij het voeren van slechtnieuwsgesprekken: De ontwikkeling van een train-de-trainer opleidingsprogramma voor huisarstopleiders

Psychosociaal

Zorg

Project promotors:
Lieve Van den Block (End-of-Life Care Research Group, Universiteit Gent & Vrije Universiteit Brussel)
Lieve Van den Block (Vrije Universiteit Brussel)
€ 194.063Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Het communiceren van slechtnieuws over oncologische en andere aandoeningen komt frequent voor in de huisartsenpraktijk en dit zal in de toekomst alleen maar toenemen gezien de recente beweging richting meer thuiszorg en de grotere nadruk op eerstelijnszorg. Toch geven veel huisartsen-in-opleiding (HAIOs) aan dat ze zich onvoldoende voorbereid voelen voor het voeren van slechtnieuwsgesprekken in de praktijk en dat hun ervaringen tijdens de stageperiode vaak veraf staan van wat ze in de basisopleiding geneeskunde geleerd hebben. Voor HAIOs is de stage echter een cruciaal leermoment waarin ze expertise m.b.t. slechtnieuwsgesprekken opbouwen die ze voor de rest van hun carrière zullen blijven gebruiken. Er ligt dan ook een grote verantwoordelijkheid bij de praktijkopleiders (POs) van HAIOs om voldoende aandacht te besteden aan de communicatieve vaardigheden van de HAIOs bij het voeren van slechtnieuwsgesprekken. Echter, een opleiding m.b.t. tot het coachen van HAIOs bij slechtnieuwsgesprekken ontbreekt momenteel volledig in het huidige opleidingsaanbod voor stagemeesters/praktijkopleiders. Dit project biedt daarom een unieke opportuniteit om de basisagogische vaardigheden die POs moeten verwerven binnen hun opleiding te integreren in een uiterst relevant medisch thema; met name slechtnieuwscommunicatie in al zijn facetten. De algemene doelstelling van dit project is het ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en implementeren van een train-de-trainer opleidingsprogramma waarbij praktijkopleiders (POs) van Huisartsen-in-opleiding (HAIOs) via ‘blended learning’ (leertechnieken) getraind worden in het coachen van HAIOs bij het voeren van slechtnieuwsgesprekken en terzelfdertijd ook de aangeleerde competenties in slechtnieuwscommunicatie kunnen bestendigen, bijwerken en verbeteren. Dit project beoogt geheel Vlaanderen te bereiken, aangezien de opleiding voor huisartsen interuniversitair georganiseerd is, en zowel de Huisarts- als Ziekenhuisopleiders van HAIOs. Bij afronding van dit project zal 1) een train-de-trainer opleidingsprogramma ontwikkeld zijn voor POs, waarbij face-to-face trainingsmodule (2 sessies) en een e-learning module wordt aangeboden en 2) alsook een op-maat-gemaakte opleiding voor het verbeteren van hun communicatievaardigheden m.b.t. slechtnieuwsgesprekken waar ook HAIOs aan kunnen deelnemen volgens hun eigen behoeften. Na een succesvolle ontwikkeling, uitvoering en evaluatie zal het structureel geïmplementeerd worden in het opleidingsaanbod voor POs.

Help mee

Doe een gift!