Detectie van alternatieve splice varianten van de androgeen receptor in circulerende tumorcellen van patiënten metcastratie-resistent prostaatcarcinoom als een predictor van resistentie bij AR-gerichte therapie.

Biomedisch

Onderzoek

Project promotor:
Steven Van Laere (UAntwerpen)
Van 15 september 2015 tot 14 september 2018
€ 350.000Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Er bestaan alternatieve vormen van de androgeen receptor (AR) die kunnen optreden als constitutief actieve transcriptiefactoren, welke leiden tot een hormoon-onafhankelijke groei van de tumor en z’n uitzaaiingen. Deze AR splice varianten (ARV) missen namelijk het ligand (testosteron) bindend domein waartegen nieuwe hormonale therapieën, voor de behandeling van patiënten met castratie-resistent prostaatcarcinoom (CRPC), gericht zijn. Zodoende werd in preklinische modellen aangetoond dat ARV kunnen aanzien worden als een resistentiemechanisme tegen AR-gerichte therapie. Bij patiënten met een gemetastaseerd prostaatcarcinoom is het nemen van biopsies erg moeilijk en soms zelf onmogelijk. Hierdoor is een alternatieve bron van patiëntenmateriaal, welke een veilige, real-time en herhaaldelijke afname toelaat, van groot klinisch belang. De moleculaire analyse van uit bloed aangerijkte circulerende tumor cellen (CTC) kan hierbij een evident voordeel bieden. De telling van deze cellen heeft prognostisch klinische waarde bij gemetastaseerd prostaatcarcinoom en is door het FDA een goedgekeurde test. Daarenboven hebben klinische studies aangetoond dat de moleculaire analyse en karakterisering van deze cellen voor therapeutisch relevante merkers toepasbaar is in het bepalen van de therapie. Bij ons beste weten, is het onderzoek naar AR splice varianten in CTC een zeer jonge discipline. De focus van vorige studies lag op de bepaling van mutaties of amplificatie van het AR gen. Hierdoor behoren wij tot de eerste groepen die onderzoek verrichten naar de aanwezigheid van ARV in CTC van patiënten met CRPC. Het doel van deze studie is de klinische validatie van de door ons ontwikkelde test om de aanwezigheid van de wildtype en alternatieve splice varianten van de androgeen receptor te detecteren in aangerijkte circulerende tumorcellen (CTC) in een niet-interventionele prospectieve klinische studie. Een negatieve selectie/predictor aanpak werd gekozen om het effect van een anti-androgeen therapie te bepalen. Deze zou in staat kunnen zijn om een subpopulatie van patiënten met CRPC te identificiëren die geen voordeel zouden hebben bij de AR-gerichte therapieën, zoals abiraterone acetaat of enzalutamide.

Help mee

Doe een gift!