DNA-herstelmechanismen als een nieuwe behandelingsstrategie voor het aanpakken van resistentie in hoofd-halskankerpatiënten.

Biomedisch

Onderzoek

Project partner:
KU Leuven
Van 01 september 2015 tot 31 augustus 2019
€ 404.000Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Hoofd-halskanker is wereldwijd de zesde meest voorkomende vorm van kanker, zo werden in België in 2011, 2628 nieuwe diagnoses gesteld. Momenteel wordt in de literatuur een onderscheid gemaakt tussen kankers die veroorzaakt worden door overmatig nicotine en alcohol gebruik en kankers die veroorzaakt worden door infecties met hoog-risico humaan papillomavirus. Ondanks het onderscheid krijgen alle hoofd-halskanker patiënten dezelfde standaard behandeling, meestal bestaande uit een combinatie van klassieke chemotherapie en bestralingstherapie. In de laatste decennia is heel wat vooruitgang geboekt in deze behandelingsmodaliteiten, toch blijft lokaal herval een van de belangrijkste vormen van therapie falen en mortaliteit. Daarnaast gaan de behandelingsmodaliteiten nog steeds gepaard met hoge schade (toxiciteit) aan normale weefsels, waardoor de levenskwaliteit van de patiënten sterk achteruit gaat. Resistentie van kankercellen tegen bestralingstherapie blijkt uit studies een belangrijke bron van lokaal herval en therapie falen te zijn en DNA herstelmechanismen blijken een belangrijke rol te spelen in dit proces. Tumorcellen, die resistent zijn tegen bestraling, hebben een „overactivatie‟ van hun DNA herstelmechanismen, waardoor ze niet sterven na behandeling. Het therapeutisch aanpakken van deze herstelmechanismen is een mogelijke manier om therapie falen tegen te gaan. Echter vooraleer deze nieuwe medicamenten gebruikt kunnen worden bij patiënten, moet een diepgaande analyse gebeuren op translationeel niveau, waarbij men de werking van deze medicamenten test. Het doel van ons translationeel project is het uitvoeren van diepgaand pre-klinisch onderzoek naar de combinatie van DNA herstel inhibitoren en bestralingstherapie. Hierbij trachten we de efficiëntie en de werkingsmechanismen te ontrafelen in cellen en deze te valideren in muismodellen die patiënten tumoren bevatten. Daarnaast willen we een selectie maken van patiënten waarvoor de behandeling geschikt is, dit aan de hand van biomarkers die een reflectie zijn van de werkingsmechanismen. Het project zal op korte termijn leiden tot de aanzet van correcte klinische studies en op lange termijn op verbetering van de overleving van hoofd-halskanker patiënten.

Help mee

Doe een gift!