Dosis-escalatie in de behandeling van patiënten met een lokaal gevorderde HPV-negatieve hoofd- en halstumoren.

Biomedisch

Onderzoek

Project promotor:
Sandra Nuyts (UZ Leuven)
Van 01 augustus 2016 tot 31 juli 2020
€ 432.500Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Uit onderzoek is duidelijk geworden dat een hogere bestralingsdosis nuttig zou kunnen zijn om lokaal herval bij hoofd- en halstumoren te kunnen vermijden. In de afgelopen jaren is er vele technische vooruitgang verwezenlijkt waardoor het nu mogelijk wordt om deze hogere dosis toe te kunnen dienen zonder de omliggende gezonde organen extra te beschadigen. Deze studie onderzoekt of een hogere bestralingsdosis op de tumor betere resultaten geeft in vergelijking met de huidige standaard bestralingsbehandeling. Functionele beeldvormingstechniek door middel van PET scan met FDG geeft ons de mogelijkheid om meer informatie te geven over agressievere gebieden binnenin de tumor. Hiermee wordt het mogelijk om de tumorgebieden met de grootste waarschijnlijkheid op agressieve cellen een hogere bestralingsdosis te geven. We willen dit concept verder bekijken in samenwerking met het UCL in een studie waarin 200 patiënten met een hoofd- en halstumor zullen opgenomen worden. Op deze manier willen we kijken of dit concept de overleving bij deze patiënten in de toekomst kan verbeteren.

Help mee

Doe een gift!