Een combinatie van chemotherapie en inflammasoon neutralisatie voor de behandeling van niet-kleincellige longcarcinoom

Biomedisch

Onderzoek

Project promotor:
Jo Van Ginderachter (Vrije Universiteit Brussel)

Project partner:
Ugent
€ 590.000Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Chemoresistentie van niet-kleincellige longcarcinomen (NKLC) is een belangrijke oorzaak voor de slechte prognose van patiënten met een geavanceerde vorm van deze ziekte. Het lijkt dus logisch om de standaardchemotherapie voor NKLC (typisch een combinatie van platinumgebaseerde producten met taxanen) te combineren met strategieën die de inductie van chemoresistentie blokkeren. Recente bevindingen toonden dat tumorgeassocieerde macrofagen (TAM) bijdragen tot een verminderde therapierespons en een herval van de ziekte na bestraling, antiangiogene of chemotherapie in preklinische tumormodellen. Bijgevolg worden TAM en TAM-afgeleide moleculen beschouwd als innovatieve en veelbelovende therapeutische doelwitten. Onze eigen data, die de basis vormen voor het huidige project, tonen dat IL-1beta enkel wordt geproduceerd door TAM in de micro-omgeving van de tumor en dat deficiënties in de productie van IL-1beta (inflammasoomdeficiëntie, caspase-1-deficiëntie) tumorgroei verminderen. IL-1beta lijkt dus een tumorbevorderende molecule in NKLC, hetgeen ook bevestigd wordt door de sterke correlatie tussen hoge IL-1beta-productie en een slechte prognose voor NKLC-patiënten. Gebaseerd op deze waarnemingen stellen we in dit project een combinatie voor van de standaardchemotherapie met de neutralisatie van inflammasoomactiviteit of een blokkade van IL-1beta functies, hetgeen zal uitgetest worden in twee onafhankelijke preklinische modellen van NKLC. De uiteindelijke doelstelling van dit project is een protocol te optimaliseren voor deze innovatieve combinatietherapie, hetgeen vervolgens de weg kan vinden naar klinische translatie.

Help mee

Doe een gift!