Een monocytenprofiel voor het opvolgen van ziekteherval bij colorectale kankerpatiënten

Biomedisch

Onderzoek

Project partner:
KU Leuven
Van 01 september 2014 tot 31 augustus 2018
€ 450.000Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Colorectale kanker (CRK) is de 3e meest voorkomende kanker wereldwijd. Tot 80% van de patiënten zal genezen door het wegnemen van de tumor wanneer deze ontdekt wordt in een vroeg stadium, terwijl de helft van alle CRK patiënten zal hervallen en uitzaaiingen ontwikkelen binnen de 5 jaar. Momenteel bedraagt de gemiddelde overlevingstijd van metastatische CRK slechts 2 jaar. Hoewel de meeste patiënten met uitzaaiingen palliatief worden behandeld, kunnen sommige patiënten met een fase IV ziekte chirurgisch genezen worden. Daarom zal tot 40% van de metastatische CRK patiënten nog in leven zijn, 5 jaar na de chirurgische ingreep. Een succesvolle therapie voor ziekteherval bij CRK is gebaseerd op een vroege detectie van overblijvend kankerweefsel, circulerende tumor cellen of uitzaaiingen. Tegenwoordig gebeurt dit hoofdzakelijk via beeldvormende methodes zoals "computed tomography" (CT) scan. Deze technologie is helaas een grote kost voor de maatschappij en stelt de patiënt bloot aan een relatief hoge stralingsdosis. Wij hebben recent een genetische vingerafdruk gedefinieerd, die specifiek geïnduceerd wordt in circulerende monocyten door kwaadaardig colon epitheel, al vroeg in het ontstaan van CRK. Dit genetisch profiel, genaamd Monomark, werd gevalideerd in 206 multicentrische stalen en bleef onveranderd doorheen de ziekteprogressie. Toch waren de veranderingen in genexpressie reversibel, na chirurgische resectie van de primaire tumor, want dit is afhankelijk van de continue aanwezigheid van tumor-specifieke signalen. Gebaseerd op deze bevindingen, stellen we nu voor om deze Monomark test verder te ontwikkelen voor gemakkelijk gebruik in de kliniek en voor de frequente controle van CRK patiënten na chirurgie van de primaire tumor en/of uitzaaiingen. We zullen de sensitiviteit van onze test vergelijken met de huidige technieken voor opvolging van CRK. Deze bevindingen zullen hopelijk leiden tot een nieuwe, niet-ingrijpende, goedkope en veilige aanpak waarbij monocyten gebruikt worden voor de vroege detectie van overblijvend ziekteweefsel en uitzaaiingen, wat de genezingskans van CRK patiënten verhoogt en de kost voor de maatschappij verlaagt.

Help mee

Doe een gift!