Evaluatie van de doeltreffenheid van Fulvestrant in oestrogeen receptor positieve, laaggradige endometriale stromale sarcomen en uteriene adenosarcomen

Biomedisch

Onderzoek

Project promotor:
Frederic Amant (UZ Leuven)

Project partners:
UZA
UZGent
€ 470.160Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Voor laaggradige endometriale stromale sarcomen en uteriene adenosarcomen die vergevorderd zijn of een recidief van deze tumoren bestaan er weinig behandelingsopties. Aangezien deze tumoren frequent oestrogeenreceptoren uitdrukken, zou hormonale therapie een mogelijke therapeutische optie kunnen zijn. Door de zeldzaamheid van deze tumoren is hier echter weinig onderzoek naar verricht. In deze niet-gerandomiseerde, multicentrische, internationale klinische studie wensen we de doeltreffendheid van Fulvestrant, een oestrogeenreceptor-antagonist, na te gaan in deze tumortypes. Fulvestrant is een goedgekeurd geneesmiddel voor de behandeling van postmenopauzale patiënten met oestrogeenreceptorpositieve, uitgezaaide borstkanker die niet reageren op andere hormonale therapieën. Indien behandeling met Fulvestrant goede resultaten toont, kan deze studie de basis leggen voor het goedkeuren van dit geneesmiddel voor patiënten met vergevorderde of recurrente laaggradige oestrogeenreceptorpositieve endometriale stromale sarcomen en uteriene adenosarcomen.

Help mee

Doe een gift!