Evaluatie van een dendritische cel vaccin als nabehandeling van longkanker na heelkundige verwijdering van het gezwel.

Biomedisch

Onderzoek

Project promotor:
Karim Vermaelen (UZGent)
Van 01 januari 2016 tot 31 december 2018
€ 434.000Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Longkanker blijft vandaag een bijzonder moeilijk te genezen tumor: zelfs in ziektestadia waar het gezwel nog kan weggenomen worden, is 5 jaar na diagnose gemiddeld slechts de helft van de patiënten nog in leven. Dit is te wijten aan microscopische tumorale haarden die “onder de radar vliegen”, en die voor ziekteherval zorgen in het geopereerde gebied maar vooral ook op afstand (uitzaaiingen). Nabehandeling met chemotherapie kan in een groep longkankerpatiënten de overleving verbeteren, echter ten koste van flinke bijwerkingen. Bovendien is de doeltreffendheid hiervan beperkt door de beruchte weerstand van longkankercellen aan chemotherapie. Immunotherapie, d.w.z. ziekte behandelen door ons afweerstelsel te manipuleren, komt de laatste jaren meer en meer in de belangstelling als een nieuwe wapen tegen kanker. Eén van de types van kanker immunotherapie is vaccinatie, wat neerkomt op het africhten van afweercellen tegen bepaalde kankerbestanddelen (ook wel “tumor antigenen” genoemd). Echter, een belangrijke hindernis voor de werking van vaccinatie zijn bepaalde signalen die de tumor uitstuurt om afweercellen te verlammen. De sterkte van deze signalen is recht evenredig met de tumorlast in de patiënt. Vandaar dat vaccinatie idealiter moet aangewend worden na maximale verwijdering van de tumormassa. Tegenwoordig worden dendritische cellen (DC’s), dit zijn de poortwachters van ons afweersysteem, als vaccins getest tegen verschillende soorten kankers. In deze studie willen we ons recent ontwikkelde dendritische celvaccin aanwenden als aanvullende behandeling na heelkundige verwijdering van een longkanker. Gezien de afwezigheid van radiologisch meetbare tumor na operatie, zullen we voor de eerste keer nagaan of een afweerreactie als gevolg van DC vaccinatie een druk kan uitoefenen op “onzichtbaar” overblijvende tumor door het aantal circulerende tumorcellen (CTC’s) op te volgen. CTC’s zijn kankercellen die men in het bloed van de patiënt kan opsporen (ook in vroege stadia van de ziekte), en waarvan de aantallen voorspellend zijn voor latere ziekteherval. Indien we met deze studie kunnen aantonen dat ons DC vaccin een afweerreactie opwekt tegen tumorantigenen, kunnen we de toepassing in de toekomst uitbreiden naar meer gevorderde stadia van longkanker, alsook naar andere kankers waar het overblijven van onzichtbare tumorresten als een “zwaard van Damokles” boven de patiënt hangt.

Help mee

Doe een gift!