Fase II klinische studie over 68Ga-anti-HER2-Nanobody PET/CT: validatie van een innovatieve beeldvormingstechnologie om de patiëntenselectie voor HER2-gerichte therapieën te verbeteren.

Biomedisch

Onderzoek

Project partners:
VUB
Vrije Universiteit Brussel
Van 01 oktober 2015 tot 30 september 2018
€ 400.000Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Eén op 8 vrouwen ontwikkelt borstkanker in de loop van haar leven. Ondanks een belangrijke verbetering in opsporing en behandeling blijft het de tweede grootste doodsoorzaak bij vrouwen. De opkomst van meer gerichte therapieen, zoals HER2-gerichte behandelingen, heeft de overlevingskans voor het subtype van kankerpatiente met aanwezigheid van het HER2 eiwit op de kankercellen in belangrijke mate verbeterd. Momenteel wordt het HER2 eiwit opgespoord in de tumor, door er een biopt van te nemen, en de cellen vervolgens microscopisch te analyseren. Gezien recent gebleken is dat de aanwezigheid van het HER2 eiwit kan veranderen gedurende het ziekteproces, blijken frekwentere biopten bij eenzelfde patient aangewezen. Het nemen van een biopt betekent echter het plaatsen van een dikke holle naald in het letsel, of het heelkundig (deels) verwijderen van het letsel, wat niet op alle ziektelokalisaties mogelijk is, en bovendien onaangenaam en risicovol kan zijn. Bovendien kan HER2 variabel aanwezig zijn, zowel binnen het letsel als tussen de letsels, waardoor analyse van een klein stukje weefsel, afkomstig uit een willekeurig gekozen letsel soms niet representatief is voor het volledige ziektebeeld. Het In Vivo Cellular and Molecular Imaging laboratrorium (ICMI) van de Vrije Universiteit Brussel en de dienst Nucleaire Geneeskunde van het UZ Brussel hebben samen een beeldvormingsstrategie ontwikkeld, die het mogelijk maakt een beeld te krijgen van HER2 in het volledige lichaam, zonder het nemen van biopten. In een eerste patientenstudie bleek de 68Ga-anti-HER2-Nanobody die hierbij ingespoten wordt in de bloedbaan, de mogelijkheid te geven om zeer goede beelden te bekomen met PET/CT, al 1 uur na injectie van de stof. PET/CT brengt de aanwezigheid van de stof in het hele lichaam in beeld (PET) en associeert dit aan anatomische informatie (CT) om een correcte lokalisatie toe te laten. De patiënt ondervindt hiervan geen hinder, buiten het aanprikken van een bloedvat (vergelijkbaar met een bloedafname). In een volgende stap zullen de onderzoekers de beeldvormingstechniek bestuderen in 20 gevorderde borstkankerpatiënten, waarbij de opname van de stof door de verschillende letsels zal vergeleken worden bij herhaling van de procedure en met het resultaat, bekomen door een klassiek biopt. Deze onderzoeken zijn nodig om de beeldvormingstechniek verder te valideren en te optimaliseren. De onderzoeker hopen dat op termijn risicovolle en soms pijnlijke bioptnames kunnen worden vermeden, door ze te vervangen door dit PET/CT beeldvormingsonderzoek. Bovendien biedt deze techniek de mogelijkheid om de patientenselectie te verbeteren door te kijken naar alle letsels, eerder dan naar een microscopisch subdeeltje van de letsels.

Help mee

Doe een gift!