Fibrosis-gerelateerde biomerkers en therapeutische doelwitten voor radiotherapie-geïnduceerde anorectale neveneffecten

Biomedisch

Onderzoek

Project partners:
UZA
KU Leuven
UZGent
Van 01 oktober 2011 tot 30 april 2016
€ 250.000Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Jaarlijks wordt rectumkanker bij ongeveer 1500 Vlamingen gediagnosticeerd. Een groot aantal van deze patiënten wordt behandeld met pre-operatieve radiotherapie of chemoradiotherapie. Er is geen enkele twijfel dat dit de locale controle van de ziekte verbeterd. Jammergenoeg veroorzaken deze pre-operatieve therapieën ook neveneffecten. Deze kunen vroeg- of laattijdig optreden en gaan gepaard met ernstige anorectale of urogenitale problemen die de levenskwaliteit van de patient drastisch vermindert. De huidige medicatie geeft slechts een geringe verbetering van de symptomatische klachten zonder de oorzaak aan te pakken. De moleculaire mechanismen die aan de basis liggen van radiotherapie-geïnduceerde anorectale dysfunctie zijn grotendeels ongekend. Een mogelijk aanknopingspunt kan het ontstaan van weefselfibrose zijn, voornamelijk gemedieerd door activatie van contractiele steuncellen (de term myofibroblast wordt dan gebruikt). Door een unieke, geïntegreerde aanpak (cel cultuur modellen, een proefdier bestralingsfaciliteit, biochemische en histopathologische analyse en klinische evaluatie) willen we in detail de moleculaire knooppunten die leiden tot radiotherapie-geïnduceerde fibrose onderzoeken. Dit kan leiden tot het vinden van biomerkers die toelaten patiënten te identificeren met een hoger risico voor radiotherapie-geïnduceerde anorectale problemen. In een laatste stap willen we, door gebruik te maken van pre-klinische modellen, potentiële anti-fibrotische strategieën (therapeutisch en/of preventief) onderzoeken. De resultaten van dit multidisciplinair project kunnen vertaald worden naar belangrijke voordelen voor rectale kankerpatiënten behandeld met neoadjuvante radiotherapie.

Help mee

Doe een gift!