Gehypofractioneerde ablatieve focale microboost voor prostaatkanker.

Biomedisch

Onderzoek

Project partner:
KU Leuven
Van 01 januari 2016 tot 31 december 2019
€ 342.750Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
In dit project willen we een nieuwe, innovatieve bestralingstechniek testen voor de behandeling van prostaatkanker, tot op heden de meest voorkomende kanker bij mannen in België en andere geïndustraliseerde landen. Eén van de standaardbehandelingen voor prostaatkanker is uitwendige bestraling of externe radiotherapie, waarbij de bestraling gespreid wordt over 7-8 weken en telkens een kleine dosis straling gegeven wordt per behandelingsfractie. De techniek die we in dit project willen onderzoeken, hypofractionatie stereotactische radiotherapie, is gebaseerd op twee principes: (1) nauwkeurige lokalisatie (stereotaxie) van het doelvolume, in dit geval de prostaat en (2) het toedienen van een beperkt aantal behandelingsfracties waarbij een hoge bestralingsdosis per fractie gebruikt wordt. Het grote voordeel van een hypofractionatie behandelingsschema is dat er veel minder bestralingen nodig zijn. Dit is vanzelfsprekend veel praktischer voor patiënten, want deze moeten veel minder vaak naar het ziekenhuis komen. Bovendien zouden hierdoor ook de wachtlijsten ingekort kunnen worden en de behandeling wellicht ook goedkoper zijn. Vanuit biologisch standpunt heeft de hogere bestralingsdosis die gebruikt wordt per fractie, mogelijks ook een gunstig effect op de uitkomst van de behandeling. Deze techniek werd recent met succes toegepast bij patiënten met prostaatkanker, maar verdere opvolging van patiënten is noodzakelijk. Wat vernieuwend is in dit project, is de extra dosis die specifiek op de tumor zal toegediend worden, terwijl de rest van de prostaat de standaard hypofractionatie dosis krijgt voorgeschreven. Doordat de dosis enkel ter hoogte van de tumor verhoogd wordt, en dus niet op de volledige prostaat, wordt het risicio op schade aan de omliggende organen zoals het rectum en de blaas zoveel mogelijk beperkt. Een ander mogelijk voordeel van het verhogen van de bestralingsdosis op de plaats van de tumor, is dat hierdoor de kans op lokale tumor controle verbetert. Als voorbereiding op de eigenlijke studie, genaamd de hypo-FLAME, dienen eerst nog een aantal technische aspecten van de behandeling geoptimaliseerd te worden, zoals o.a. het opvolgen van de beweging van de prostaat tijdens de bestraling. Dit laatste is erg belangrijk aangezien de hogere bestralingsdosis op de juiste lokatie, i.e. op de plaats van de tumor, moet afgeleverd worden. Aan dit project werken verschillende diensten van de UZ KULeuven mee, i.e. radiotherapie-oncologie, radiologie, en beeldverwerking. Voor de klinische studie zal worden samengewerkt met andere centra in Nederland en Canada.

Help mee

Doe een gift!