Gerandomizeerd fase II klinisch onderzoek naar de doeltreffendheid van adjuvante therapie met lichaamseigen TriMix-DC dendritische cellen met of zonder PD-1 inhibitie na resectie van melanoom macrometastasen.

Biomedisch

Onderzoek

Project promotor:
Bart Neyns (UZ Brussel)

Project partners:
UZGent
Ugent
€ 650.000Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Na de resectie van macrometastasen van melanoom (AJCC stadia IIIB/C en IV) blijven patiënten een hoog risico lopen op herval en overlijden aan melanoom. In voorafgaand gerandomiseerd fase II-onderzoek toonde onze onderzoeksgroep aan dat de kans op ziektevrij overleven in deze patiëntenpopulatie met 30 % werd verbeterd één jaar na de randomisatie. In het huidige project stellen we voor een gerandomiseerd fase II klinisch onderzoek uit te voeren naar de doeltreffendheid van adjuvante therapie met lichaamseigen TriMix-DC dendritische cellen met of zonder PD-1-inhibitie na resectie van melanoom-macrometastasen.

Help mee

Doe een gift!