Het gebruik van celvrij tumoraal DNA als een minimaal-invasieve manier om therapierespons te voorspellen in ovariumcarcinoom.

Biomedisch

Onderzoek

Project promotor:
Ignace Vergote (KU Leuven)
€ 375.000Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Eierstokkanker wordt vaak pas ontdekt in een laat stadium en kent daardoor een slechte overleving. De standaardtherapie is gebaseerd op uitgebreide chirurgie en chemotherapie, waarop de meeste patiënten goed reageren. Na verloop van tijd echter worden veel patiënten geconfronteerd met een herval. Dankzij doorgedreven onderzoek weten we dat dit komt omdat de tumor genetisch verandert. Wat minder duidelijk is, is welke behandeling in dit stadium het meest succesvol is. Dat hangt immers af van de unieke genetische veranderingen die opgetreden zijn en om deze te detecteren zouden we de tumor bij herval opnieuw genetisch moeten doorlichten. Dit is vaak een moeilijke zaak gezien hiervoor pijnlijke weefselbiopsies nodig zijn. In dit project wensen wij echter een bloedtest te ontwikkelen, naar analogie met de niet-invasieve prenatale test (NIPT) uit de verloskunde, die kleine stukjes DNA van de tumor oppikt uit de bloedbaan, het zogenaamde celvrije tumoraal DNA. Dankzij het gebruik van hoogtechnologische genetische analyses kunnen we deze stukjes samenpuzzelen en een beeld reconstrueren van de hervallen kanker. Doordat we meer en meer beschikken over gerichte kankertherapie kunnen we de juiste medicatie selecteren bij het herval, waardoor we patiënten succesvoller kunnen behandelen. We wensen dit alvast toe te passen voor de PARPinhibitoren. Dit zijn een klasse kankermedicijnen die specifiek gericht zijn tegen tumorcellen met een specifieke afwijking in genen die met DNA herstel te maken hebben. Met onze test wensen wij patiënten vooraf te selecteren om in te schatten hoe succesvol deze therapie bij hen zal zijn. Wij menen dat deze techniek ook zal kunnen uitgebreid worden naar andere types kanker.

Help mee

Doe een gift!