Het inbanken van testisweefsel kan onvruchtbaarheid voorkomen na kinderkanker

Biomedisch

Onderzoek

Project partners:
VUB
Vrije Universiteit Brussel
Van 01 juli 2011 tot 31 december 2015
€ 164.375Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Dankzij betere chemo- en radiotherapie is de kans op genezing en overleving van kinderkanker fel gestegen. Niet alleen de kinderen die zware behandelingen nodig hebben (chemotherapie en beenmergtransplantatie) riskeren onvruchtbaar te zijn voor de rest van hun leven. Meer en meer blijkt dat ook de minder strenge behandelingen een negatieve invloed kunnen hebben op de latere vruchtbaarheid. Aangezien de spermatogenese pas opstart tijdens de puberteit, kunnen jonge kankerpatiënten geen zaadstaal inbanken vóór de aanvang van de behandeling, zoals bij volwassen mannen routinematig wordt gedaan. De voorlopercellen voor de spermatogenese, de spermatogoniale stamcellen (SSC), zijn echter aanwezig vanaf de geboorte. Het invriezen van die SSC of van het weefsel waarin deze cellen zich bevinden, gevolgd door transplantatie op het moment dat de patiënt genezen is, is een nieuwe strategie om de vruchtbaarheid van jonge mannelijke kankerpatiënten te behouden. Er werden al invriesmethodes ontwikkeld voor muizen SSC en testisweefsel en de efficiëntie en de veiligheid van SSC transplantatie werd bewezen, gebruik makend van een muismodel. Sinds een paar jaar is de interesse in vruchtbaarheidsbehoud sterk toegenomen, met als gevolg dat er een weefselbank werd opgericht in het UZ Brussel. De gebruikte invriesmethode is echter nog niet optimaal. Veel SSC overleven het invriesproces niet of verliezen hun functie. Omdat het van essentieel belang is dat de SSC hun functie behouden na het vriezen, richt dit project zich op de verbetering van de invriesmethodes waarbij optimaal behoud van de functionele capaciteiten van SSC centraal staat

Help mee

Doe een gift!