Het oncogene JAK-STAT signaalnetwerk in T-cel acute lymfatische leukemie en zijn link met epigenetische veranderingen

Biomedisch

Onderzoek

Project promotor:
Jan Cools (KU Leuven)
€ 37.500Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
T-cel lymfatische leukemie (T-ALL) is een agressieve bloedkanker die wordt veroorzaakt door de accumulatie van mutaties in ontwikkelende T-cellen. Mutaties in het JAK3-gen komen vaak voor in T-ALL en vaak hebben deze patiënten ook nog mutaties in het EZH2-gen. In dit project zullen we onderzoeken hoe JAK3-mutaties bijdragen tot de ontwikkeling van T-ALL en waarom deze mutaties vaak samen voorkomen met EZH2-mutaties. We weten reeds dat JAK3-mutaties leiden tot de stimulatie van de groei en overleving van de leukemiecellen. Mogelijks kunnen JAK3-mutaties ook de methylatie van DNA beïnvloeden, wat bijkomende effecten op gen-expressie kan veroorzaken. Dit laatste zal in dit project in meer detail bestudeerd worden. Deze studie kan betere inzichten verschaffen in het ontstaan van T-ALL en zal onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om via inhibitie van JAK3 en/of EZH2 nieuwe therapeutische strategieën te ontwikkelen.

Help mee

Doe een gift!