Het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten met gevorderde kanker en hun naasten. Een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek ter evaluatie van het effect van vroege en systematische integratie van palliatieve zorg in oncologie

Psychosociaal

Onderzoek

Project promotor:
Luc Deliens (Vrije Universiteit Brussel)
€ 78.317Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Patiënten met gevorderde en ongeneeslijke kanker lijden vaak aan ernstige symptomen die ondergediagnosticeerd en onderbehandeld zijn. Er is wetenschappelijke evidentie dat veel van deze problemen kunnen aangepakt worden door de vroege en systematische integratie van palliatieve zorgprogramma’s in de oncologische behandeling (vroeg: vanaf diagnose van de gevorderde kanker). Verschillende onderzoeken in de Verenigde Staten (VS) en Canada hebben aangetoond dat maandelijkse consultaties met gevorderde kankerpatiënten vanaf diagnose door het palliatieve zorg team van het ziekenhuis, de kwaliteit van leven en zelfs de mediane overleving van de patiënten beduidend verbetert. Vooraleer de vroege en systematische integratie van palliatieve zorg in oncologie kan en zal deel uitmaken van de algemene klinische praktijk, moet ze echter in verschillende centra getest worden en vooral ook in verschillende landen waar de standaard oncologische zorg en de palliatieve zorg verschillend is van deze in de VS en Canada. Om na te gaan of kankerpatiënten en hun naasten ook in ons land die een andere gezondheidszorg heeft, effectief baat hebben bij een vroege en systematische integratie van palliatieve zorg in de reguliere oncologische zorg, hebben we innovatief onderzoek opgesteld waarvan de eerste fase gefinancierd werd door het FWO voor de periode van juni 2012 tot december 2016. De primaire doelstellingen van dit onderzoek zijn: (1) Een interventie op te stellen, gebaseerd op het baanbrekend Amerikaans onderzoek van vroege en systematische integratie van palliatieve zorg in de reguliere oncologische zorg die ingaat op alle belangrijke domeinen in de palliatieve zorg rekening houdend met organisatie van de multidisciplinaire oncologische zorg en van de palliatieve zorg in ons land. (2) Te onderzoeken of deze ontwikkelde interventie van vroege en systematische integratie van palliatieve zorg in de reguliere oncologische zorg: (1) de kwaliteit van leven, gemoedstoestand en ziektebegrip van de patiënt met gevorderde kanker en van de naaste bevordert, (2) de tevredenheid van de zorg van de naaste bevordert, (3) de levenseinde zorg, voorafgaande zorgplanning en beslissingen bij het levenseinde beïnvloedt, en (4) de overleving van de patiënt bevordert. Om deze effecten na te gaan werd een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT) opgezet op 3 oncologische afdelingen (Medische Oncologie, Thoracale Oncologie en Digestieve Oncologie) in het Universitair Ziekenhuis Gent, in Vlaanderen, België. De dataverzameling van deze RCT ter evaluatie van vroege en systematische palliatieve zorg is bijna afgerond wat de eerste meetuitkomsten betreft en de volledige dataverzameling zal lopen tot mei 2017. Met dit project van 19 maanden, van januari 2017 tot en met eind juli 2018, zullen de resultaten van de studie uitgebreid geanalyseerd worden en gerapporteerd worden naar de wetenschap en de praktijk. De vroege integratie van palliatieve zorg in de reguliere oncologische zorg is breed toepasbaar: indien dit project een positief effect aantoont, zal de interventie breed verspreid worden in alle oncologische ziekenhuisafdelingen (ambulant en opname) in Vlaanderen wat ten goede zal komen aan alle gevorderde kankerpatiënten, en hun naasten, die behandeld worden in het ziekenhuis.

Help mee

Doe een gift!