Identificatie van een exosoomprofiel om axillaire lymfekliermetastasering te voorspellen bij vroegtijdig opgespoorde borsttumoren

Biomedisch

Onderzoek

Project partner:
UZGent
Van 01 oktober 2013 tot 30 september 2016
€ 185.000Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
De aan- of afwezigheid van kankercellen in axillaire lymfeklieren is een van de belangrijkste prognostische factoren bij vroegtijdig opgespoorde borsttumoren. Tot op heden is de gouden standaard om axillaire lymfeklieren te onderzoeken een chirurgische dissectie gevolgd door pathologisch onderzoek. De wegname van axillaire lymfeklieren gaat gepaard met complicaties die een ernstige impact hebben op de levenskwaliteit van de patiënt. Naast klachten zoals lymfoedeem, pijn, verlies van kracht en gevoel, beperkingen in de beweeglijkheid van de arm, worden ook psychosociale problemen vastgesteld. Frequent worden echter geen kankercellen teruggevonden in de verwijderde axillaire lymfeklieren, wat inhoudt dat deze patiënten overbodig behandeld werden en nodeloos geconfronteerd worden met de negatieve complicaties. Binnen de dagelijkse oncologische praktijk is er dus een belangrijke nood om de biologie van vroegtijdig opgespoorde tumoren beter te begrijpen en op basis van deze biologische inzichten nieuwe voorspellende merkers voor lymfekliermetastasering te vinden. Onze onderzoeksgroep binnen de UGent wil een beter inzicht verwerven in deze complexe problematiek. Kankercellen en hun omliggende bindweefselcellen communiceren met elkaar. Ze zenden en ontvangen signalen die verpakt zijn in kleine vesikels (exosomen, 30-100 nm) die mRNA’s, miRNA’s en polypeptiden bevatten (een zogenaamde nanomap). Deze moleculaire samenspraak stimuleert kankercelinvasie en de vorming van een metastatische niche, een “landingsplatform” voor kankercellen die meteen in een reeds voorbereid ecosysteem terechtkomen. Het opsporen van deze exosomen in weefsel- en vochtspecimens van kankerpatiënten kan ons informatie geven om het verloop van tumoren en bijgevolg de prognose van de patiënt te voorspellen, zelfs bij kleine borsttumoren. Deze predictieve test kan de chirurg helpen bij de beslissing om al dan niet een volledige axillaire lymfeklieruitruiming uit te voeren.

Help mee

Doe een gift!