Immune checkpoint modulatie in multiple myeloom: kunnen iNKT cellen getarget worden?

Biomedisch

Onderzoek

Project promotor:
Karin Vanderkerken (Vrije Universiteit Brussel)
€ 64.185Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Multipel myeloom (MM) is een hematologische kanker gekenmerkt door een ongecontroleerde groei van plasmacellen in het beenmerg (BM). Ondanks belangrijke therapeutische vooruitgang blijft deze ziekte voor de meeste patiënten “ongeneeslijk”. De BM micro-omgeving interageert heel nauw met de MM-cellen en draagt bij tot de groei, overleving en immuunresistentie van MM-cellen. Immunotherapie voor kanker is een interessante piste die reeds sinds enkele jaren wordt bewandeld, ook in MM. Hierbij worden de immuuncellen van de patiënt zelf geactiveerd om de tumor aan te vallen. In MM zijn er verschillende immuuncellen die deficiënt zijn. In dit project focussen wij ons op de invariante natural killer T (iNKT)-cel. De iNKT-cel is een hybride T-cel die zowel eigenschappen bezit van een T-cel als een NK-cel, en ze vormt op die manier ook een link tussen het adaptieve en het aangeboren immuunsysteem. iNKT-cellen hebben het vermogen om heel snel te reageren na activatie en secreteren cytokines zoals IFN-γ en IL-4. Bovendien zijn zij belangrijk in het genereren van een antitumor-respons. In MM zijn iNKT-cellen dysfunctioneel en sterk verminderd in aantal. Een van de verantwoordelijke mechanismen die hier aan de basis kunnen liggen, is de promotie van anergie door de MM BM micro-omgeving. In dit project proberen we te achterhalen hoe we de deficiëntie van iNKT-cellen kunnen remediëren, bijvoorbeeld door immuuncheckpoints die bijdragen tot anergie te moduleren. We proberen bovendien te achterhalen of we iNKT-cellen kunnen gebruiken als therapeutica door hen vervolgens te reactiveren met hun sterke ligand alpha-galactosyl ceramide (α-GalCer). In dit onderzoek gebruiken we zowel patiëntenstalen als een preklinisch immuuncompetent 5T33MM-muismodel.

Help mee

Doe een gift!