Immuun checkpunt inhibitor nivolumab in combinatie met neo-antigen beladen dendritische celvaccinaties bij patiënten met longkanker

Biomedisch

Onderzoek

Project promotor:
Bart Vandekerckhove (Ugent)
€ 449.000Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
De laatste jaren is het duidelijk geworden dat tumoren zoals melanomen en longtumoren kunnen behandeld worden met nivolumab, een medicijn dat ons afweersysteem deblokkeert. Het is inderdaad zo dat patiënten met tumoren spontaan een immuunrespons tegen de tumor opstarten, maar deze immuunrespons wordt snel geblokkeerd door de tumor. Bij de behandeling met nivolumab wordt het immuunsysteem, althans bij een deel van de patiënten, opnieuw geactiveerd en wordt de tumor vernietigd. Deze effecten blijven aanhouden en het lijkt erop dat zo’n 30 % van de patiënten niet zal hervallen. Dit zijn patiënten die een tumor dragen met heel veel mutaties en dit maakt het voor het immuunsysteem mogelijk om deze tumoren op specifieke wijze te vernietigen. Omdat slechts een minderheid van de behandelde patiënten gunstig reageert op nivolumab-monotherapie, stellen we voor een klinische studie te initiëren waarbij, naast het deblokkeren van het immuunsysteem met nivolumab, het immuunsysteem bovendien geactiveerd wordt met vaccinaties gericht tegen de mutaties die de tumor tot expressie brengt. Op deze manier hopen wij niet enkel de immuunrespons die de patiënt zelf spontaan heeft opgestart, weer te activeren, maar bovendien het immuunsysteem nog eens extra te activeren om een veel bredere en krachtiger immuunrespons op te wekken tegen de tumor. Experimenten in proefdieren hebben aangetoond dat een dergelijke aanpak inderdaad kan leiden tot een sterkere antitumorale respons.

Help mee

Doe een gift!