Implementatie en optimalisatie van brachytherapie voor rectumkanker

Biomedisch

Onderzoek

Project partner:
KU Leuven
Van 01 januari 2016 tot 31 december 2019
€ 400.000Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
In Vlaanderen zijn er elk jaar ongeveer duizend patiënten bij wie de diagnose van endeldarmkanker gesteld wordt. De standaardbehandeling voor dergelijke tumoren is bestraling gevolgd door –zo mogelijk- sfinctersparende heelkunde. Deze behandeling is echter vaak belastend voor de patiënt en kan leiden tot heel wat nevenwerkingen. Het verminderen van toxiciteit van de huidige behandelingsmethodes is erg belangrijk gezien de prognose van endeldarmkanker de laatste jaren erg verbeterd is en de patiënten bijgevolg langer leven. Tevens is het te verwachten dat met de huidige bevolkingsscreening endeldarmkanker vaker in een vroegtijdig stadium zal worden ontdekt waarbij een uitgebreide bestraling niet meer nodig is. Met dit onderzoeksproject willen we “brachytherapie” implementeren in de behandeling van deze tumoren. Brachytherapie is een zeer accurate bestralingstechniek waarbij een kleiner doelvolume aan een hogere dosis wordt bestraald. Dit laat ons toe de kwaadaardige cellen optimaal te behandelen terwijl de normale weefsels worden gespaard. Deze techniek wordt momenteel vooral gebruikt om een extra dosis toe te dienen na een voorafgaande, meer uitgebreide bestraling. In ons project zullen we brachytherapie gebruiken als alternatief voor de klassieke, meer uitgebreide en dus meer toxische bestralingsbehandeling. Hiermee hopen we de kwaliteit van leven van onze patiënten te verbeteren. Het is te verwachten dat een hogere bestralingsdosis met brachytherapie zal leiden tot een beter effect ter hoogte van de tumor. We willen dan ook met behulp van beeldvorming, bloednames en biopsies de verschillende aspecten van deze “tumorale respons” in kaart brengen. Dit kan een belangrijke stap zijn naar een individuele behandeling op maat, waarbij uitgebreide heelkunde niet langer nodig is voor patiënten bij wie de tumor goed reageert op de voorbehandeling.

Help mee

Doe een gift!