Implementatie van een zorgpad voor het verhogen van adequaat zelfmanagement van patiënten

Psychosociaal

Zorg

Project promotor:
Veerle Foulon (KU Leuven)

Project partner:
Ugent
Van 15 oktober 2015 tot 14 oktober 2018
€ 258.900Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
DOELSTELLING EN CONCEPT Op basis van de resultaten van twee onderzoeksprojecten willen KULeuven en UGent zich engageren om in samenwerking met ‘Kom op tegen kanker’ een project uit te voeren dat tot doel heeft een zorgpad voor patiënten met kanker, die orale antikankergeneesmiddelen krijgen voorgeschreven, te implementeren in vijf ziekenhuizen, en een roadmap (inclusief e-learning pakket) voor de implementatie van dergelijk zorgpad, dat breed toepasbaar is in ziekenhuizen over heel Vlaanderen, op te stellen. Het zorgpad heeft tot doel adequaat zelfmanagement van patiënten met kanker, die orale antikankergeneeesmiddelen krijgen voorgeschreven, te verhogen, de kwaliteit van de farmacotherapie te garanderen en de communicatie tussen de betrokken zorgverleners, zowel in de eerste als tweede lijn, te versterken. METHODOLOGIE In een eerste fase worden per deelnemend ziekenhuis de huidige praktijk, barrières en facilitatoren in de zorg voor patiënten die orale antikankergeneesmiddelen krijgen voorgeschreven, in kaart gebracht. Vervolgens wordt op maat van het ziekenhuis een zorgpad ontwikkeld en geïmplementeerd. Coaching en training van de betrokken zorgverleners maakt daar integraal deel van uit. Zowel voor, tijdens en na implementatie van het zorgpad zullen evaluaties gebeuren op niveau van de patiënt, de zorgverleners en de organisatie om het effect van het zorgpad na te gaan, en de kwaliteit er van te verzekeren. Ten slotte wordt, op basis van de ervaringen in de vijf deelnemende ziekenhuizen, een roadmap voor de implementatie van dergelijk zorgpad, dat breed toepasbaar is, opgesteld. Een belangrijk onderdeel daarvan is het ontwikkelen van een e-learning pakket voor zorgverleners. DOELGROEP Het zorgpad richt zich tot alle patiënten die orale antikankergeneesmiddelen krijgen voorgeschreven. Bij de implementatie van het zorgpad wordt gefocust op coaching en training van alle betrokken zorgverleners, zowel in als rond het ziekenhuis (tweede + eerste lijn). MEERWAARDE De roadmap voor implementatie van het zorgpad zal alle ziekenhuizen in Vlaanderen, die hier wensen op in te zetten, de mogelijkheid bieden om op basis van de verworven inzichten

Help mee

Doe een gift!