Integratie van verouderingsbiomerkers in klinische studies bij oudere kankerpatiënten met het oog op de optimalisatie van kankerbehandeling bij oncogeriatrische patiënten

Biomedisch

Onderzoek

Project promotor:
Hans Wildiers (KU Leuven)
€ 37.500Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Door de toenemende vergrijzing kent het domein van de oncogeriatrie momenteel een snelle groei. Behandeling van oudere kankerpatiënten vormt echter een grote uitdaging voor de klinisch oncoloog, wegens de sterk wisselende algemene gezondheidstoestand van deze patiënten. Er is bijgevolg een grote nood aan betere (bio)merkers om aan te geven welke patiënten voordeel hebben van (soms zware) antikankerbehandelingen, en bij welke patiënten de nadelen ervan niet opwegen tegen de voordelen. Recente studies en reviewpublicaties tonen aan dat er in het bloed duidelijke tekenen van biologische veroudering meetbaar zijn. Momenteel is echter niet geweten of deze ‘verouderings’-merkers effectief weergeven in hoeverre oudere patiënten hun kankerbehandeling verdragen en of deze merkers enige prognostische waarde hebben binnen een oncologische context. Dit project onderzoekt verschillende potentiële ‘verouderings’-biomerkers in het kader van grootschalige lopende klinische kankerstudies. We hopen via deze studies een beter zicht te krijgen op het verouderingsproces zelf, en op biomerkers die kunnen gebruikt worden in de kliniek om therapiebeslissingen te nemen bij oudere kankerpatiënten.

Help mee

Doe een gift!