Intra-operatieve chemoperfusie voor minimale residuele ziekte bij eierstokkanker: een fase II klinische studie.

Biomedisch

Onderzoek

Project promotor:
Wim Ceelen (Ugent)

Project partner:
UZGent
Van 01 oktober 2014 tot 30 september 2018
€ 314.000Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Eierstokkanker (ovariumcarcinoom) is een belangrijke doodsoorzaak bij de vrouw. De laatste jaren is weinig vooruitgang geboekt in de behandeling van gevorderde ziekte (stadium III). In dit stadium is de ziekte gekenmerkt door verspreide buikvliesknobbeltjes (peritoneale metastasen). Eén van de belangrijkste redenen voor deze sombere prognose is het feit dat na succesvolle behandeling er zeer vaak herval ter hoogte van het buikvlies optreedt, ook al was de ziekte op zicht volledig verwijderd. Dit heeft te maken met achtergebleven, microscopische restjes (minimale residuele ziekte, MRD) ter hoogte van het buikvlies die aanleiding geven tot heropflakkering van de ziekte. Het doel van dit project is een nieuwe methode te testen om MRD te behandelen. De methode bestaat hierin, dat onmiddellijk na chirurgisch verwijderen van alle buikvliesknobbeltjes de buik wordt gespoeld met een chemotherapie-oplossing, met als doel microscopische restjes te doden en zo een herval te vermijden. Door gebruik te maken van geavanceerde chemische analysetechnieken zal worden nagegaan hoever deze chemotherapie, die rechtstreeks in de buik wordt toegediend, in het tumorweefsel doordringt en daar zorgt voor doden van tumorcellen. Er zal ook worden nagegaan of het verwarmd toedienen (hyperthermie) van de chemotherapie een voordeel biedt. Tenslotte zal worden nagegaan in hoever heropflakkering van de ziekte in de buikholte kan worden vermeden door toepassen van deze buikspoeling met chemotherapie. Er zullen in totaal ongeveer 60 vrouwen met eierstokkanker deelnemen aan de studie. Verwacht wordt dat de resultaten van de studie niet alleen belangrijke wetenschappelijke inzichten zullen opleveren in verband met de werking van chemotherapie die rechtsreeks in de buikholte wordt toegediend, maar ook op termijn kunnen leiden tot een betere behandeling en verbeterde prognose van de ziekte.

Help mee

Doe een gift!