Kan het RNoom, vervat in extracellulaire vesikels, helpen bij het sturen van therapie bij patiënten met metastatisch Castratie Refractair Prostaatcarcinoom?

Biomedisch

Onderzoek

Project promotor:
Olivier De Wever (Ugent)
€ 37.500Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Prostaatkanker is de meest frequente tumor bij Europese mannen en de tweede meest frequente kankergerelateerde doodsoorzaak in mannen. Na lokale behandeling door verwijdering van de tumor met behulp van een operatie of het bestralen van de tumor, zal een deel van de patiënten hervallen. Androgeen-deprivatie therapie (ADT) is een behandeling die de niveaus van het mannelijke geslachtshormoon in het lichaam vermindert. Testosteron is immers verantwoordelijk voor de groei van de tumor. Deze behandeling is de eerste die wordt gebruikt bij patiënten die hervallen na eerdere lokale prostaatkankerbehandeling. Ondanks de vaak aanvankelijk goede respons op deze behandeling is progressie naar metastatische castratieresistente prostaatkanker (mCRPC), een vorm die ongevoelig is voor ADT, bijna onvermijdelijk. Alhoewel er voor deze vorm van prostaatkanker nieuwe behandelingen bestaan die de overleving van patiënten verbeteren, reageert hier slechts 30-60 % van de patiënten op voor elke bestaande behandeling. Dit komt omdat de tumor op verschillende manieren resistent kan worden tegen de gegeven therapie. De theorie die deze studie tracht te bevestigen, is dat extracellulaire vesikels die worden afgescheiden door de prostaatkankercellen, specifieke dragers zijn voor RNA in de communicatie tussen kankercellen. Hierdoor kunnen prostaatkankercellen onderling resistentiemechanismen tegen bestaande behandelingen uitwisselen. Door het RNA dat vervat zit in extracellulaire vesikels te onderzoeken, kan men voorspellen of een bepaalde prostaatkankerbehandeling effectief zal zijn of niet. Dit project poogt dus als het ware te zoeken naar een RNA-handtekening, vervat in extracellulaire vesikels, die de respons op een specifieke behandeling tegen mCRPC kan voorspellen. Dit stelt artsen in staat de meest effectieve behandeling op het juiste moment bij de juiste patiënt op te starten.

Help mee

Doe een gift!