Kanker Support op het Werk

Psychosociaal

Zorg

Project promotor:
Lode Godderis (KU Leuven)
€ 256.068Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Om werkgevers te ondersteunen bij de begeleiding van werknemers met kanker of een kankerverleden, wordt in dit project een training met zes modules ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd. De doelstelling van de training is om kennis/informatie te geven en vaardigheden te ontwikkelen over het thema ondersteuning bij werkhervatting na kanker, vooral op maat van KMO’s. Na afloop van het project wordt de training breed beschikbaar gesteld. Het uiteindelijke doel is dat werknemers met kanker hierdoor beter begeleid kunnen worden door hun werkgever. We gaan hierbij uit van ‘blended learning’, wat een combinatie veronderstelt van e-learning met andere vormen van training. De trainingen hebben zowel een kennisdoel, als een vaardigheidsdoel. Het gaat niet alleen om kennis en informatie, maar ook om het ontwikkelen van vaardigheden via face-to-face contact. De trainingsmodules worden zowel online (Website en/of Webinars,) gezet en via workshops in dagdelen gegeven. Deskundigen zullen de trainingen verzorgen. Per module wordt de training ontwikkeld, uitgeprobeerd en geëvalueerd via klankbordgroepen, waaronder experts die consultancy doen bij KMO’s, zoals RESOC (regionaal economisch en sociaal overlegcomité), IDEWE.

Help mee

Doe een gift!