Klinisch verloop, pathologische resultaten en immmunohistochemische bevindingen bij gelecteerde subtypes van weke delen sarcomen.

Biomedisch

Onderzoek

Project promotor:
Patrick Schoffski (KU Leuven)
€ 37.500Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Wekedelensarcomen zijn zeldzame, maar kwaadaardige tumoren uitgaande van de weke delen, zoals het vetweefsel, de spieren, het bindweefsel en de bloedvaten. Er zijn momenteel meer dan 50 verschillende subtypes van wekedelensarcomen beschreven. De verschillende subtypes verschillen meestal erg qua klinisch verloop, histologie en moleculaire eigenschappen. De gemiddelde overleving na diagnose van vergevorderde en/of uitgezaaide ziekte bedraagt slechts ongeveer 12 maanden, ondanks optimale behandeling met de huidige beschikbare therapieën. De huidige standaardtherapie bij vergevorderd stadium is voor bijna alle subtypes nog steeds klassieke chemotherapie (o.a. doxorubicine), ondanks dat deze chemotherapie in het merendeel van de gevallen geen of slechts beperkt effect heeft op de overleving. De laatste jaren zijn er wel al verschillende nieuwe, meestal gerichte, therapieën beschikbaar, maar het effect van deze nieuwe behandelingen lijkt afhankelijk te zijn van het subtype sarcoom en/of van de aanwezigheid van een specifieke onderliggende moleculaire afwijking in de tumor. Er is dan ook dringend behoefte aan nieuwe patiënt- en/of subtypegerichte behandelingen. Hiervoor is voldoende kennis van de onderliggende biologie en moleculaire veranderingen in een bepaald subtype van sarcoom noodzakelijk. Echter, door de zeldzaamheid en de diversiteit van wekedelensarcomen is er vaak nog maar weinig geweten over deze onderliggende biologie. Het opzet van dit onderzoeksproject is om de biologie en moleculaire veranderingen van wekedelensarcomen te bestuderen. Op deze manier trachten we nieuwe prognostische biomerkers, potentiële nieuwe therapeutische aanknopingspunten en predictieve merkers voor respons op gerichte therapie (zoals crizotinib) te zoeken en dit met behulp van een nieuw weefselmicroarray-platform (TMA). Binnen het UZ Leuven beschikken wij over een unieke verzameling van weefsel van patiënten die lijden aan wekedelensarcomen. Deze willen wij in dit project gebruiken om TMA´s te maken van verschillende subtypes van deze zeldzame aandoeningen, die wij vervolgens willen benutten om de onderliggende biologie en moleculaire veranderingen voor elk subtype van sarcomen apart in kaart te brengen. Deze histologische en moleculaire bevindingen zullen we correleren met relevante klinische gegevens van patiënten. Het ultieme doel van de studie is om de behandeling, de overlevingskansen en de kwaliteit van leven van patiënten die lijden aan wekedelensarcomen te verbeteren. Belangrijke resultaten van dit project kunnen bovendien aanleiding geven tot verder onderzoek bij wekedelensarcomen en/of bij andere, meer frequente tumoren.

Help mee

Doe een gift!