MOPA: Moslims en Palliatieve Ondersteuning Antwerpen

Psychosociaal

Zorg

Project partner:
MOPA
€ 525.279Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
De laatste jaren is er veel aandacht gegaan naar de uitbouw van palliatieve zorg in Vlaanderen. Er bestaan echter nog heel wat drempels in de zorg voor islamitische allochtone gemeenschappen. Door de vergrijzing neemt de nood aan aangepaste begeleiding toe. Deze mensen missen vaak informatie over bestaande ondersteuning voor palliatieve patiënten en hun familie. Bij de islamitische bevolkingsgroepen zijn er taalbarrières, culturele en religieuze drempels waardoor de bestaande hulpverlening onvoldoende kan tegemoet komen aan de noden van palliatieve patiënten en hun familie. Aangezien deze nood zeer sterk werd ervaren in Antwerpen, is in februari 2011 MOPA (Moslim en palliatieve zorg Antwerpen) in het leven geroepen. MOPA heeft tot doel de drempels te verlagen voor allochtone palliatieve patiënten en hun familie door palliatieve moslimpatiënten en hun familie te begeleiden. MOPA vervult een brugfunctie naar de bestaande palliatieve hulpverlening en ondersteuning. Optimale palliatieve zorg vraagt juiste communicatie, goede kennis van de cultuur en de religie van de allochtone patiënt en zijn familie. Op vraag van professionele hulpverleners en van de palliatieve patiënt en zijn familie worden vrijwilligers van MOPA ingezet. Deze vrijwilliger ondersteunt de professionele hulpverlener doordat ze de taal, cultuur en religie van de patiënt kennen en zo kunnen bemiddelen, vertalen, gesprekken voeren over levenseindethema’s...

Help mee

Doe een gift!