Nanobody-gebaseerde depletie of herprogrammering van protumorale tumor-geassocieerde macrofagen voor de verhoging van therapie responsiviteit.

Biomedisch

Onderzoek

Project promotor:
Jo Van Ginderachter (Vrije Universiteit Brussel)

Project partners:
Ugent
VUB
Van 15 november 2015 tot 14 november 2019
€ 480.000Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Tumoren dienen niet beschouwd te worden als een homogene massa kankercellen, maar vormen eerder een orgaanachtige structuur waarin kankercellen interageren met normale cellen. Hierbij zijn vooral macrofagen, cellen van ons immuunsysteem, vaak voorkomend. Onderzoek uit ons labo en dat van andere onderzoekers toonde aan dat macrofagen met een hoge uitdrukking van de Macrofaag Mannose Receptor (MMR) zeer sterke tumorbevorderende functies uitoefenen in bijna alle kankertypes. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze cellen in sterke mate bijdragen tot een verminderde efficiëntie van klassieke kankertherapieën (chemo, bestraling) en zorgen voor het hervallen van de patiënt na dergelijke therapieën. Tijdens dit project wensen we dan ook een nieuwe strategie te ontwikkelen om specifiek deze tumorbevorderende MMR-uitdrukkende macrofagen te gaan uitschakelen of te gaan herprogrammeren. Dit opent perspectieven om in de toekomst de beschikbare klassieke therapieën te gaan combineren met dergelijke nieuwe macrofaag-modulerende therapie en zo de efficiëntie van de therapie aanzienlijk te verhogen en de kans op herval te verlagen. Dit project is een nauwe samenwerking tussen het Labo Cellulaire en Moleculaire Immunologie (CMIM) aan de Vrije Universiteit Brussel (Prof Jo Van Ginderachter) en het Labo Biofarmaceutische Technologie (BTU) aan de Universiteit Gent (Prof Bruno De Geest). CMIM ontwikkelde zeer kleine antistoffen, afkomstig uit kameelachtigen, die in staat zijn om specifiek MMR te herkennen en dus MMR-uitdrukkende macrofagen kunnen binden in tumoren. BTU ontwikkelde zogenaamde nanopartikels, zeer kleine polymerische structuren, die allerlei therapeutische componenten kunnen bevatten die slechts na opname in de cel worden vrijgegeven. In dit project brengen we beide innovatieve technologieën samen, door anti-MMR Nanobodies te koppelen aan nanopartikels of toxines, zodat de therapeutische componenten specifiek gericht worden naar de tumorbevorderende macrofagen. Wij zullen het effect van dergelijk benadering nagaan op tumoren en deze Nanobody-drug conjugaten combineren met klassiek therapie (bv chemotherapie.

Help mee

Doe een gift!