NICHE: Nanobody-gemediëerde beeldvorming en inhibitie van Immuun Checkpoints

Biomedisch

Onderzoek

Project partners:
VUB
Vrije Universiteit Brussel
Van 01 oktober 2015 tot 30 september 2019
€ 320.225Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
In tegenstelling tot chirurgie, radio- en chemotherapie kan immuuntherapie selectief kankercellen aanpakken, zelfs wanneer deze verspreid zijn of opnieuw ontstaan. Het Laboratorium voor Moleculaire en Cellulaire Therapie ontwikkelde het TrIMixDC-MEL vaccin, bestaande uit tumor antigenpresenterende dendritische cellen. In het UZ Brussel werd aangetoond dat vaccinatie met TriMixDC-MEL duurzame klinische resultaten geeft in een kwart van de gevaccineerde melanoompatiënten. Niet tegenstaande, reageert een deel van de patiënten niet klinisch. Nochtans werden tumor antigenspecifieke T cellen door het TriMixDC-MEL vaccin geactiveerd. Dit therapeutisch falen wordt toegeschreven aan negatieve signalen die aan T cellen worden gegeven door immuun checkpoint receptoren zoals CTLA-4. Dit wordt ondersteund door de observatie dat de behandeling van melanoompatiënten met TriMixDC-MEL en ipilimumab, een CTLA-4 inhibitor, betere resultaten geeft dan de afzonderlijke behandelingen. Echter, tumoren en hun omgeving buiten verschillende immuun checkpoints uit om te ontsnappen aan T cellen. Om na te gaan welke patiënt baat heeft bij het blokkeren van een bepaalde immuun checkpoint, moet er een robuuste strategie ontwikkeld worden om op niet invasieve en specifieke wijze te kijken naar deze checkpoints. Daarenboven is er nood aan nieuwe inhibitors die in tegenstelling tot de bestaande, minder neven effecten hebben en goedkoper zijn. In dit opzicht hebben nanobodies, het kleinste antigenbindende deel van kameel antilichamen, potentieel om de volgende generatie immuun checkpoint inhibitors te worden. Het Laboratorium Cellulaire en Moleculaire Immunologie is een expert in het genereren van nanobodies. Zij toonden aan dat nanobodies stabiel, oplosbaar, hoog affien en specifiek zijn. Daarenboven toonde het In Vivo Cellulair en Moleculair Imaging laboratorium aan dat nanobodies uitermate geschikt zijn voor beeldvorming van tumoren. Daarom wensen wij in dit project nanobodies te genereren tegen verschillende immuun checkpoints. Deze zullen na radiolabeling geëvalueerd worden als diagnostisch middel om de aanwezigheid van bepaalde immuun checkpoints in tumoren in kaart te brengen. Daarenboven wensen we deze nanobodies te gebruiken in therapie. Om het risico op neveneffecten en de kosten van de therapie te verminderen, zullen we gebruik maken van mRNA. Dit is een veilig en goedkoop biotherapueticum dat in de tumor afgeleverd kan worden om eiwitten, zoals blokkerende nanobodies, lokaal en tijdelijk te produceren. De nanobody-gemediëerde tumor beeldvorming zal toelaten om een gepersonaliseerde maar toch betaalbare behandeling met mRNA coderend voor nanobodies voor te schrijven. Hierdoor zal het therapeutisch succes van kanker vaccinatie worden verhoogd.

Help mee

Doe een gift!