Nieuwe strategieën voor orgaanpreservatie in patienten met een complete respons na radiochemotherapie voor een lokaal geavanceerde rectumtumor.

Biomedisch

Onderzoek

Project partner:
UZ Leuven
Van 01 januari 2014 tot 31 december 2017
€ 449.250Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Ondanks verbeterde behandelingsmethoden en sensibiliseringscampagnes blijft colorectale kanker de meest frequente maligniteit in Europa en de tweede meest voorkomende kankergerelateerde doodsoorzaak. De standaardbehandeling voor lokaal uitgebreide rectumtumoren is radiochemotherapie, gevolgd door - zo mogelijk - sfinctersparende heelkunde. Het chirurgisch ingrijpen is echter vaak belastend voor de patiënt en kan leiden tot wondproblemen, incontinentie, lekkage of permanente stomazorg. Na preoperatieve radiochemotherapie, kan men bij microscopisch onderzoek van het resectiestuk in ongeveer 20% van de gevallen geen tumorcellen meer aantonen. Dit zou kunnen betekenen dat een subpopulatie van patiënten in aanmerking komt voor orgaan preservatie. Momenteel is het echter niet mogelijk om deze patiënten te identificeren voor de invasieve chirurgische ingreep. In het huidige project willen we deze patiëntengroep trachten te identificeren d.m.v. 3 beeldvormingstechnieken (DW-MRI, GDF-MRI en PET) in combinatie met biologische merkers. In een eerste studie zullen we de resultaten van deze scans en biologische merkers correleren met de respons van de patiënten om zo een handtekening van de responders te bekomen. Deze handtekening zal dan gebruikt worden om de patiënten met een volledige respons te selecteren in een tweede klinische studie. Op basis van deze selectie zullen patiënten met een goede respons geen chirurgie ondergaan terwijl de patiënten met een slechte respons op de radiochemotherapie de standaard chirurgie zullen ondergaan. Dit onderzoek zal ons toelaten om een behandeling op maat aan te bieden voor patiënten met rectumtumoren waardoor patiënten met een goede respons op radiochemotherapie kunnen gespaard worden van een zware chirurgische ingreep en de bijhorende complicaties.

Help mee

Doe een gift!