OncoCiDia: een nieuwe anti-kanker behandeling (fase 0 studie)

Biomedisch

Onderzoek

Project partner:
KU Leuven
Van 01 november 2015 tot 31 oktober 2018
€ 400.000Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Kwaadaardige cellen die overblijven na een kankertherapie zijn vaak de oorzaak voor het terugkomen van de kanker en veroorzaken uiteindelijk het overlijden van de patiënt. Echter, door de grote genetische verscheidenheid in de tumorcellen, is het heel erg moeilijk om alle tumorcellen met een gerichte behandeling te doden. Onze onderzoeksgroep heeft een nieuwe anti-kanker therapie ontwikkeld – OncoCiDia genaamd - die zich niet richt tegen de tumorcellen zelf maar tegen de omgeving van de tumorcellen. Hierdoor is OncoCiDia een generische behandeling die gebruikt zou kunnen worden in de strijd tegen een groot aantal solide tumoren zonder dat er bepaalde mutaties of antigenen aanwezig dienen te zijn. OncoCiDia werkt in twee stappen. Eerst wordt een middel toegediend dat de bloedvaten in de tumor vernietigt, waardoor de tumor grotendeels zal afsterven. De tumorcellen aan de rand van de tumor kunnen echter ontsnappen omdat ze bloed toegevoerd krijgen door normale bloedvaatjes. Om deze overlevende cellen te doden, wordt er een tweede radioactief middel toegediend dat zeer sterk “kleeft” op het dode tumorweefsel en door straling de nabijgelegen cellen zal doden. Deze twee-stapsmethode is uitgebreid getest in verschillende dierenmodellen met bemoedigende resultaten en kan nu getest worden op mensen. Dit project beoogt de eerste test (zogeheten “first-in-man”) van OnCoCiDia op een zeer klein aantal kankerpatiënten. Meer bepaald zullen we nagaan of het tweede product voldoende zal kleven op levertumoren van kankerpatiënten die zijn behandeld met radiofrequentie ablatie (RFA). Ook zullen we nagaan of het product voldoende veilig is. Het eerste product zal in deze studie nog niet worden getest. Deze studie is dus een noodzakelijke eerste stap naar een nieuwe behandeling. De studie zal worden uitgevoerd in UZ Leuven (campus Gasthuisberg) en KU Leuven door een interdisciplinair team van oncologen, radiologen, nucleair geneeskundigen en wetenschappers.

Help mee

Doe een gift!