Onderzoek naar de capaciteit van dendritische cellen en immuunmodulatoire geneesmiddelen geneesmiddelen om immuunresponsen gericht tegen multipel myeloom te versterken

Biomedisch

Onderzoek

Project partners:
VUB
Vrije Universiteit Brussel
Van 01 november 2013 tot 30 november 2016
€ 225.000Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Multipel myeloom wordt veroorzaakt door de proliferatie van maligne plasmacellen in het beenmerg. Het is de op één na meest voorkomende vorm van bloed- of beenmergkanker. Elk jaar worden er ongeveer 600 nieuwe multipel myeloomgevallen gediagnosticeerd in België. Door de introductie van nieuwe geneesmiddelen, waaronder immunomodulatoire geneesmiddelen (“IMiDs”) en de beschikbaarheid van stamceltherapie is de prognose van multipel myeloompatiënten sterk verbeterd. Toch blijft multipel myeloom ongeneeslijk voor de grote meerderheid van de patiënten. De uitroeiing van residuele ziekte in het beenmerg is noodzakelijk om genezing mogelijk te maken. Immuuncellen spelen een belangrijke rol om kanker onder controle te houden en kunnen residuele multipel myeloomcellen aanvallen. Dus immuuntherapie is een logische en aantrekkelijke behandeling voor multipel myeloompatiënten. Helaas is de ziekte ook geassocieerd met immuun defecten, die actieve immuuntherapie kunnen bemoeilijken. Daarom willen wij evalueren of immuuntherapie door middel van dendritische cel vaccinatie kan toegepast worden om multipel myeloom-specifieke immuunresponsen uit te lokken of te versterken. Tevens willen wij onderzoeken of dendritische cel vaccinatie sterkere effecten heeft wanneer deze gecombineerd wordt met een behandeling met IMiDs. Deze geneesmiddelen hebben immers immuun-stimulerende eigenschappen en zouden daarom de kans om effectieve anti-myeloom immuunresponsen op te wekken kunnen vergroten. Tenslotte willen wij nagaan of T-cel responsen gegenereerd door stimulatie met dendritische cellen tumor cellen kunnen aanvallen die resistent zijn aan de huidig beschikbare therapieën.

Help mee

Doe een gift!