Onderzoek naar de moleculaire basis van resistentie in weke delen sarcomen en testen van potentiële therapeutische implicaties.

Biomedisch

Onderzoek

Project promotor:
Patrick Schoffski (KU Leuven)
Van 01 september 2015 tot 31 augustus 2019
€ 400.000Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Weke delen sarcomen zijn zeldzame, kwaadaardige tumoren van de weke delen zoals het vetweefsel, de spieren, het bindweefsel en de bloedvaten. Er zijn wel meer dan 50 verschillende types van weke delen sarcomen gekend, die erg kunnen verschillen qua klinisch verloop, histologie en moleculaire eigenschappen. Door de zeldzaamheid en diversiteit van weke delen sarcomen, samen met het van nature agressieve karakter, is de prognose van de ziekte nog steeds slecht. De huidige standaardchemotherapie heeft in het merendeel van de subtypes van sarcomen geen of slechts beperkt effect op de overleving en indien er initieel een goede respons is op de behandeling treedt er na verloop van tijd vaak alsnog falen van de therapie op. De gemiddelde overleving na diagnose van vergevorderde ziekte en ondanks chemotherapie bedraagt ongeveer 12 maanden. Tot op heden is er echter nog maar weinig geweten over de mogelijke mechanismen waardoor patiënten met weke delen sarcomen resistentie ontwikkelen tegen de behandeling. Het opzet van dit onderzoeksproject bestaat erin om de mechanismen van resistentievorming tegenover klassieke chemotherapie en nieuwere antitumorale middelen te onderzoeken. Het Laboratorium van Experimentele Oncologie is er de voorbije jaren in geslaagd om muismodellen te maken van weke delen sarcomen, dit met gebruik van tumorweefsel afkomstig van patiënten van UZ Leuven. Tumoren van zowel therapiegevoelige als resistente modellen zullen moleculair geanalyseerd worden om alzo potentiële resistentiemechanismen en vervolgens hieruitvoortvloeiende nieuwe therapeutische doelwitten te identificeren. Deze hypothesen zullen in een tweede stap getest worden in vivo (in de gegenereerde muismodellen) door het toedienen van therapieën gericht tegen de veronderstelde resistentiemechanismen. Aan de hand van bloedstalen van patiënten met weke delen sarcomen en onze muismodellen zullen we tenslotte proberen om markers te identificeren en te valideren die in staat zijn om respons op therapie en prognose beter te voorspellen. De studie zal uitgevoerd worden in samenwerking met het Departement van Menselijke Erfelijkheid en het Departement van Pathologie van de KULeuven, waarmee het Laboratorium van Experimentele Oncologie reeds jaren een succesvolle collaboratie heeft.

Help mee

Doe een gift!