Onderzoek naar de voorspellende waarde van een RNA expressieprofiel en een DNA methylatie profilering bij melanoma

Biomedisch

Onderzoek

Project partners:
UZ Brussel
VUB
Ugent
Vrije Universiteit Brussel
Van 01 september 2012 tot 31 augustus 2016
€ 300.000Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Immunotherapie is een van de nieuwste behandelingsmethoden voor melanoma. De behandeling met ipilimumab, een CTLA-4 blokkerend monoklonaal antilichaam, werd recent goedgekeurd door de FDA en EMA. Antigen-specifieke behandeling met therapeutische vaccins zoals MAGE-A3/AS15 is in een laat stadium van klinische ontwikkeling. De immunogeniciteit en activiteit van de autologe cellulaire TriMixDC-MEL immunotherapie, ontwikkeld door onze onderzoeksgroep, werd overtuigend aangetoond in vroege klinische trials. Predictieve baseline mRNA expressieprofielen voor de activiteit van therapeutische melanoom vaccins werden recent beschreven door academische en industriële onderzoeksgroepen. Het doel van dit project is onderzoek en validatie van de predictieve waarde van een mRNA expressieprofiel voor onze autologe dendritische cel immunotherapie. Dit expressieprofiel zal eveneens gecorreleerd worden met CRP-metingen in het bloed van de patiënten, we toonden reeds een sterke correlatie aan tussen baseline CRP-levels en de overlevingskans bij patiënten behandeld met ipilimumab. Melanoma weefsels zullen bekomen worden uit twee prospectieve fase II klinische trials, enerzijds met TriMixDC-MEL cellulaire immunotherapie als enige behandeling en anderzijds in combinatie met ipilimumab. Naast het RNA expressieprofiel willen we een DNA methylatie profilering van melanoma uitvoeren. De rationale hiervoor is dat antigen spreiding werd vastgesteld in gedocumenteerde gevallen waarbij succesvol behandeld werd met antigen-specifieke immunotherapieën. Tumoren drukken dus meerdere immunogene antigenen uit, meestal behorend tot de kanker-testis antigen familie (bv MAGE-A3). Regulatie van deze genen gebeurt door promoter demethylatie. Met de huidige technologie zullen we de methylatie status van een kanker genoom testen en een predictieve merker voor immunotherapie bij melanoma bepalen. Betrouwbare predictieve tumor profilering laat op deze manier toe om enerzijds patiënten te selecteren die positief zullen reageren op immunotherapie en anderzijds om de mechanismen van resistentie tegen de huidige immunotherapie beter te begrijpen.

Help mee

Doe een gift!