Onderzoek naar het mechanisme van enzalutamide resistentie in prostaatkanker

Biomedisch

Onderzoek

Project partner:
KU Leuven
Van 01 januari 2016 tot 31 december 2019
€ 367.500Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Prostaatkanker is omwille van de hoge prevalentie een belangrijke kanker-gerelateerde doodsoorzaak in ons land. Wanneer gemetastaseerde prostaatkanker resistent geworden is tegen androgeendeprivatie en chemotherapie, kan men sinds kort een behandeling starten met de androgeenreceptor-antagonist enzalutamide. Spijtig genoeg zal ook tegen deze behandeling resistentie optreden. Met dit project willen we daarom de moleculaire mechanismen voor enzalutamide resistentie in kaart brengen. We hebben hiervoor enzalutamide-resistente cellen ontwikkeld die reeds gekarakteriseerd zijn op het gebied van androgeen-geregelde genexpressie enerzijds en androgeenreceptorbinding aan het genoom anderzijds. Dankzij een grondige analyse van deze zeer uitgebreide datasets hebben we werkhypotheses kunnen formuleren die we nu zullen valideren. Hierbij zoeken we een antwoord op volgende vragen: Waarom lijkt de androgeenreceptor veel meer en sterker aan het genoom in de resistente cellen te binden? Hoe hebben de resistente cellen hun metabolisme aangepast, en in hoeverre draagt dit bij tot de resistentie? Eens we het antwoord op deze vragen hebben, zullen we nagaan of deze mechanismen ook worden teruggevonden in klinische stalen. Daarnaast zullen we de nieuwe kennis vertalen naar mogelijke therapiën waarbij de enzalutamide resistentie teniet zal gedaan worden met behulp van gekende inhibitoren die de betrokken signaaltransductiewegen beïnvloeden. Dit project brengt de expertises samen van het laboratorium voor moleculaire endocrinologie van de KU Leuven en de dienst urologie van UZ Leuven. Het laboratorium voor moleculaire endocrinologie heeft de nodige expertise voor de grondige studie van de moleculaire biologie van de androgeenrespons, terwijl de dienst urologie de klinische aspecten van prostaatkanker en enzalutamide resistentie grondig beheerst.

Help mee

Doe een gift!