Ontwikkeling van een methode om de respons van de tumor op de behandeling voor hoofd- en halskanker te voorspellen.

Biomedisch

Onderzoek

Project partner:
UZ Leuven
Van 01 augustus 2012 tot 31 juli 2016
€ 165.000Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Het merendeel van de patiënten met een kwaadaardig gezwel in het hoofd en hals gebied presenteert zich met een lokaal gevorderde ziekte. Om mutilerende chirurgie in deze complexe en functioneel belangrijke regio te vermijden, is radiotherapie uitgegroeid tot de standaard behandeling in een groot aantal van deze patiënten. Hoe de tumor aan deze bestralingsbehandeling beantwoordt verschilt echter sterk van patiënt tot patiënt en locoregionaal herval komt frequent voor en is vaak moeilijk te behandelen. Gedurende de laatste jaren heeft de intensificatie van de behandeling ervoor gezorgd dat zowel de locoregionale controle als de overleving van deze patiënten significant is toegenomen. Dit gaat echter ten koste van toegenomen toxiciteit die de levenskwaliteit van deze patiënten vaak ernstig hypothekeert. Bovendien zijn er aanwijzingen dat een subgroep van deze patiënten juist heel goed reageert op de behandeling en dat deze net voordeel zouden hebben bij een minder toxische behandeling. Deze dubbele problematiek suggereert dat, indien we de behandeling in deze patiëntenpopulatie verder willen verbeteren, we deze beter moeten aanpassen aan de individuele patiënt. Dit is echter enkel mogelijk indien we vóór of vroegtijdig tijdens de behandeling kunnen voorspellen hoe de tumor zal reageren. Echter, de klassieke radiologische en pathologische karakteristieken van de tumor laten dit tot dusver niet toe. Daarom willen we in dit project een prognostisch model ontwikkelen dat ons toelaat om op basis van een combinatie van klinische factoren met specifieke genetische eigenschappen van de tumor en parameters afgeleid uit geavanceerde beeldvormingstechnieken de respons van de tumor op de behandeling vroegtijdig te voorspellen. Dit model is een essentiële stap om patiënten op een verantwoorde manier te kunnen onderverdelen in verschillende risicogroepen waarvoor een behandeling op maat van de individuele patiënt kan ontwikkeld worden. Het uiteindelijke doel is om minder toxiciteit en hogere genezingskansen te bereiken in deze patiëntengroep.

Help mee

Doe een gift!