Ontwikkeling van nieuwe labotesten voor het opsporen van kleine aantallen achtergebleven en uitgezaaide kankercellen

Biomedisch

Onderzoek

Project partner:
KU Leuven
Van 01 oktober 2014 tot 30 september 2018
€ 247.000Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Kanker steekt vaak na succesvolle behandeling toch weer de kop op. Dit is vaak het gevolg van het feit dat er na de behandeling toch nog enkele kankercellen in het lichaam zijn achtergebleven. Een vroege detectie van deze achtergebleven cellen is zeer belangrijk om de therapie tijdig bij te sturen en de overleving van de patiënt op lange termijn te garanderen. Helaas zijn er momenteel voor de meeste tumortypes nog geen erg doeltreffende methoden beschikbaar om de aanwezigheid van dergelijke cellen aan te tonen. In dit project brengen we wetenschappers en clinici uit verschillende kennisdomeinen samen om zulke test te ontwikkelen. We baseren ons hierbij om de bevinding dat kankercellen vaak kleine blaasjes (vesikels) vrijstellen in de bloedbaan. Deze vesikels dragen unieke kenmerken afkomstig van de kankercel. Door kleine instrumentjes te ontwikkelen die dergelijke vesikels selectief kunnen opvangen uit het bloed en deze ook kunnen tellen, zullen we in staat zijn kleine aantallen verborgen kankercellen op te sporen. Hierdoor kunnen patiënten in de toekomst effectiever en meer op maat behandeld worden en nemen hun overlevingskansen toe.

Help mee

Doe een gift!