Onwikkeling en evaluatie van een interventie waarin oncologen, verpleegkundigen en huisartsen gecoördineerd aan patiënteneducatie, symptoomopvolging en begeleiding doen ter vermindering van nevenwerkingen bij volwassen chemotherapiepatiënten

Biomedisch

Onderzoek

Project partners:
UZ Leuven
AZ Middelares
OLV Aalst
Van 01 maart 2012 tot 28 februari 2016
€ 285.625Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Patiënten die met chemotherapie behandeld worden, verblijven hiervoor erg kort in het ziekenhuis. De nevenwerkingen van een behandeling met chemotherapie doen zich dan ook thuis voor. Vandaag is de zorg bedoeld om patiënten bij hun nevenwerkingen te ondersteunen (de supportieve zorg), niet afgestemd op deze omstandigheden. Thuis staan patiënten er alleen voor om goed met hun nevenwerkingen om te gaan: ze op te volgen en indien nodig te melden, acties te ondernemen om ze te voorkomen of te behandelen,... De zorgverleners uit het ziekenhuis proberen patiënten tijdens heel korte contacten aan te leren om met nevenwerkingen om te gaan. Pas wanneer patiënten voor een volgende toediening in het ziekenhuis zijn, wordt hen gevraagd welke nevenwerkingen ze thuis hebben ervaren. De supportieve zorg wordt dan afgestemd op het herinnerd beeld dat patiënten daarvan schetsen. De huisarts van zijn kant heeft vaak onvoldoende kennis over deze gespecialiseerde behandelingen om een volwaardige rol te spelen in de aanpak van nevenwerkingen door chemotherapie. Er is nood aan een interventie of zorgprogramma waarin oncologen, oncologisch verpleegkundigen en huisartsen samenwerken om nevenwerkingen van chemotherapiepatiënten beter te voorkomen en te behandelen. Belangrijke aspecten van deze interventie zijn goede patiënteneducatie, een goede opsporing van nevenwerkingen om tijdig ingrijpen mogelijk te maken en een goede begeleiding van patiënten om met nevenwerkingen om te gaan. De interventie zal het aantal en de ernst van nevenwerkingen tijdens een behandeling met chemotherapie verminderen en zo de kwaliteit van leven van chemotherapiepatiënten verhogen.

Help mee

Doe een gift!