Optimalisatie van de bestralingsbehandeling van hoofd en hals tumoren

Biomedisch

Onderzoek

Project promotor:
Sandra Nuyts (KU Leuven)

Project partner:
UZ Leuven
€ 37.500Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Lokaal gevorderde hoofd- en halstumoren worden vaak behandeld met radio-chemotherapie. Hoewel er de laatste jaren veel vorderingen zijn gemaakt, zijn er nog twee grote pijnpunten in de behandeling van hoofd- en halstumoren: het hoge percentage van lokaal herval en de nevenwerkingen na therapie die de levenskwaliteit aantasten. De focus van ons project is dan ook de optimalisatie van de huidige behandeling om zowel de prognose te verbeteren alsook de kwaliteit van leven. De eerste doelstelling is beperking van nevenwerkingen die gelinkt zijn aan de bestraling van de organen in de buurt van de tumor. Minder bestraling van deze organen zal dan ook leiden tot minder nevenwerkingen. Men kan dit realiseren door nieuwe bestralingsvormen toe te passen, zoals protontherapie. Met protontherapie kan men de hoge dosissen preciezer moduleren volgens de tumor. We willen onderzoeken hoe we deze nieuwe technieken in de praktijk kunnen incorporeren en hoe we het radiotherapieplan moeten aanpassen aan veranderingen in de anatomie van de patiënt en van de tumor tijdens de bestralingsbehandeling. Een tweede doelstelling van dit project is het percentage van patiënten met een lokaal herval reduceren. Hiervoor willen we de radioresistente zones in de tumor visualiseren door de tumorbiologie te linken aan specifieke beeldvorming. We zullen een studie opzetten waarin deze radioresistente subvolumes in de tumor een hogere bestralingsdosis krijgen. Onze hypothese is dat een hogere bestralingsdosis op deze zones zal leiden tot minder lokaal herval.

Help mee

Doe een gift!