Optimalisatie van preklinisch onderzoek naar combinatiebehandeling van DNA-herstel inhibitoren en radiotherapie in hoofd-halskankers

Biomedisch

Onderzoek

Project promotor:
Sandra Nuyts (KU Leuven)
€ 424.500Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Hoofd-halskankers zijn wereldwijd de zesde meest voorkomende vorm van kankers. De combinatie van chemotherapie en radiotherapie speelt een belangrijke rol in de behandeling van deze gevorderde kankers met ongeveer 80 % van hoofd-halskankerpatiënten die deze behandeling ondergaan. Ondanks deze zware combinatiebehandelingen sterft een groot deel van de hoofd-halskankerpatiënten aan lokaal herval. Daarnaast gaan deze behandelingen gepaard met hoge normale-weefselschade en geassocieerde nevenwerkingen. Tumorspecifieke, systemische behandelingen in combinatie met radiotherapie kunnen een oplossing bieden voor zowel de hoge cijfers lokaal herval als voor de normaal-weefseltoxiciteit. Onze preliminaire data tonen dat het inhiberen van DNA-herstelmechanismen in combinatie met radiotherapie een mogelijke manier is om de radiotherapiegevoeligheid van de tumor te verbeteren. Om de toepasbaarheid van deze nieuwe combinatietherapieën te verhogen, moet echter grondig preklinisch onderzoek uitgevoerd worden. Dit is zeer belangrijk, aangezien minder dan 8 % van de preklinisch onderzochte therapieën uiteindelijk goedgekeurd worden voor het gebruik bij patiënten. De oorzaak van deze lage cijfers kan deels verklaard worden door de afwezigheid van diepgaand preklinisch onderzoek waarbij de sequentie van de combinatiebehandelingen bekeken wordt, evenals de moleculaire veranderingen die deze behandelingen veroorzaken. Het doel van ons project is het optimaliseren van de combinatie van DNA-herstel-inhibitoren en radiotherapie in vivo muismodellen. Hierbij focussen we ons op het bepalen van de optimale sequentie van toediening alsook de moleculaire veranderingen die deze combinatiebehandelingen teweegbrengen. Daarnaast willen we de predictieve waarde van dynamische DNA-herstel-biomerkers voor deze behandelingen onderzoeken. Deze merkers zouden we op het einde van het project willen valideren in een fase 0 klinische studie.

Help mee

Doe een gift!