Opvolging van de respons op therapie bij kinderen met neuroblastoma.

Biomedisch

Onderzoek

Project partner:
Ugent
Van 01 oktober 2012 tot 30 september 2014
€ 60.000Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
De ontwikkeling van nieuwe moleculaire tools om respons op therapie op een snelle en accurate manier te kunnen meten is een van de grootste uitdagingen in hedendaags kankeronderzoek. Op basis van enkele recente bevindingen die aantonen dat miRNAs (kleine niet-coderende RNA moleculen) circuleren in de bloedbaan en aangewend kunnen worden als biomerkers voor diagnose en prognose van kanker stellen wij volgende hypothese voorop: miRNA niveaus in serum van kankerpatiënten kunnen dienen als merker voor respons op therapie. Met dit project willen wij nagaan in welke mate circulerende miRNAs in serum van neuroblastoom patiënten correleren met de respons op therapie. Hiervoor doen wij een beroep op de expertise inzake genoom-wijde miRNA expressieprofilering die reeds aanwezig is in ons labo. Met behulp van een muismodel voor neuroblastoom en verschillende serumstalen van patiënten voor en na behandeling beogen wij een signatuur op te stellen die predictief is voor de respons op therapie bij hoog-risico neuroblastoom patiënten. Dergelijke signatuur heeft directe implicaties op de keuze en timing van de behandeling van de patiënt en heeft als doek de overlevingskansen van hoog-risico patiënten te vergroten.

Help mee

Doe een gift!